AILLAHI ALDATMAQ İSTƏYƏN ERMƏNİ DİN XADİMLƏRİ ....

Din - insan düşüncəsinin ən həssas , müqqədəs şöbəsidir . Milliyyətindən və savadından asılı olmayaraq , dünyada yaşayan insanların əksəriyyəti dinlərə [ buddist , xristian , müsəlman və s .] və dini məbədlərə [ kilsə , məscid və s .] hörmətlə yanaşırlar .
Erməni "din xadimləri" bu reallığı bildikləri üçün onlara ( insanlara ) ən həssas nöqtədən təsir etməyə çalışırlar .
Əvvəlcə özlərinə aid olmayan tarix ; və "böyük ermənistan" mifini ( əfsanəsini ) uydurublar .
Daha sonra erməni tarixçiləri niyyətlərinə xidmət edən : toponim , etnomin və müxtəlif adlar "icad" ediblər .
Sonrakı mərhələdə yudurulmuş bu MİFİ ermənilərin və dünya xalqlarının düşüncəsinə transfer etmək üçün güclü təbliğat aparıblar və bu gün də aparırlar .
Öz məqsədlərinə çatmaq üçün çoxlu pul xərcləyərək ; dünyanın əksər ölkələrində :
-- kütləvi informasiya vasitələrində [ qəzet , jurnal , reklam agentliyi , televiziya , radio , sosial şəbəkələr və s .] erməniliyə xidmət edən xüsusi adamlar yerləşdiriblər .
-- ayrı - ayrı dövlətlərin parlamentində , dövlət strukturlarında erməni lobbisi yaradıblar .
Erməni " din xadimləri" dünyanın bütün ölkələrində əsasən də : Türkiyə , Rusiya , Amerika , Fransa , Azərbaycan, Gürcüstan, İran, Livan, Suriya, Avstriya və digər ölkələrdə fəaliyyət göstərir .
Erməni "din xadimləri" nin niyyəti və əsas məqsədi : erməniliyi bütün dünyaya yaymaqdan ibarətdir . Onların ən güclü təsir silahı : uydurulmuş erməni tarixi , müxtəlif dinlər və millətlər arasında araqarışdırmaq , satqınlıq , faişəlik və terrordur .
Öz məqsədlərinə çatmaq üçün din xadimləri kilsələrdən idarə olunan çoxsaylı terror təşkiıatlatları : [[ "Armenakan" partiyası 1885 - ci il .; Hnçak" partiyası 1887 - ci il Cenevrə ; "Daşnaksütyun" partiyası 1890 - Tiflis ; "Erməni soyqırımının intiqamçıları"; "Ermənistanın azadlığı uğrunda erməni gizli ordusu" (ASALA); "Geqaron"; "Erməni azadlıq hərəkatı" (AOD) ; "Erməni azadlıq cəbhəsi"; "Orli qrupu" ; "Erməni soyqırım ədalət komandosları" ; "Erməni birliyi" ; "Demokratik cəbhə" ABŞ ; Apostol" və s . ]] yaradıblar .
Bu təşkilatların fəaliyyət planları
kilsələrdə hazırlanır .
Kilslərdə yazılan və idarə olunan planları ilə erməni " din xadimləri " bəşəriyyətə, insanlığa qarşı saysız hesabsız cinayət hadisələri törədiblər .
Onların bu mundar fəaliyyəti indi də davam edir .
Onlar öz çirkin məqsədlərini həyata keçirmək üçün insanların Allah evi kimi tanıdıqları kilsələrdən, məbədlərdən sui - istifadə edirlər .
Erməni "din xadimləri" insanlara "allahın kəlamını" çatdırmaq əvəzinə , dinlər , millətlər və dövlətlər arasında münasibətləri qızışdırmaqla məşguldurlar .
Müşahidələr göstərir ki : bəzi dövlətlər və böyük güclər gərəkən tarixi - siyasi məqamlarda ermənilərin bu
[ " arxadan zərbə" ] fəaliyyətindən öz məqsədləri üçün istifadə edirlər ; bununla da bəşəriyyətə və insanlığa ziyan vururlar .
Düşünürük ki , hansı ölkədə yaşamalarından asılı olmayaraq , tərəqqipərvər insanlar və dövlət xadimləri Allahın özünü belə aldatmaq istəyən cinayətkar - erməni
" Din xadimləri"nə STOP deməlidir.

Qəvami Sadıqbəyli , Jurnalist - politoloq .
Xudaferin.eu

23:09