MAKRONİN İFLASA UĞRAYAN SİYASƏTİ ....

Son zamanlar Fransa Beynəlxalq aləmdə nüfuzunu günü gündən itirir .
Dünyanın bir çox bölgələrində baş verən hadisələrə müdaxilə etməklə rəsmi Paris , xüsusiylə prezudent Makron BEYNƏLXALQ ALƏMDƏ söz sahibi olmağa çalışır .
Lakin " yüz dəfə ölçüb bir dəfə biçmək " əvəzinə , qərəzli və ədalətsiz mövqeyi Ona hörmət yox , lənət qazandıtır ...
--- Gah Aralıq dənizi ətrafında Türküyə əlehinə koalisiya qurmağa çalışır , -- gah Ukrayna - Rusiya müharibəsinə qarışır ;
--- gah da burnunu Cənubi Qafqaza soxur .
Fransızların Afrikada və Yaxın Şərqdə itirdikləri mövqeləri başqa bölğələrdə uğur qazanmaqla kompensasiya etməyə cəhd edir .
HƏR DƏFƏ DƏ MƏYUS OLUR ....
Səbəbi isə özündən başqa siyasətdən az - çox başı çıxan hər kəsə aydındır : ---- Qarabağ müharibəsinin dayandırılmasını özündə ehtiva edən 10 noyabr 2022 - ci il tarixli üçtərəfli bəyanatı ilə öhdəliklər götürən Ermənistanın hərdəmxəyal -- pozucu mövqeyinə təkan verir ;
--- Təşəbbüsü ilə Fransa Senatında Azərbaycana qarşı təxribat xarakterli qətnamə qəbul etdirir ;
Nəticədə Makron bununla növbəti dəfə qərəzli olduğunu sübut etdi .
Bəllidir ki : O , bu addımı ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı Parisdən asılı vəziyyətə salmaq istəyir .
Əslində isə Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamağa yaxın olan Ermənistanı yeni müharibəyə sürükləyir .
Nəticə etibarı ilə Fransa özünü Azərbaycan və Türküyəyə qarşı çıxış edən
İran , Ermənistan və Rusiya koalisiyasına qoşmuş olur ...
İndiki həssas dönəmdə İranın Ermənistana sevği və rəğbətini açıq elan etməsi Bakı ilə Tehran arasında gərginliyi tarıma çəkir ;
Ukrayna -- Rusiya müharibəsində Şərqi Avropada mövqelərini gün gündən itirən Moskva Cənubi Qafqazda nüfuzunu -- heğomonluğunu qorumağa çalışır :
Bəllidir ki : Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olması Kremlin Cənubi Qafqazı itirməsi deməkdir .
Məhz bu səbəbdən də Rusiya Fedarasiyasının " sülhməramlıları " var gücü ilə yeni təxribatlar törədir , qanunsuz erməni silahlı birləşmələrini ərazilərdən çıxarmaq əvəzinə , əksinə onları silahlandırmaqla sabitliyi pozmağa çalışırlar .
Sanki Qarabağda vəziyyəti gərğinləşdirən Rusuya azlıq edir : bir yandan da Makron senatda Azərbaycana qarşı təxribat xarekterli qətnamə qəbul etdirməklə bölğədə sülhün yox ; müharibənin , ölümün , fəlakətin tərəfdarı olduğunu ortaya qoyaraq insanların nifrətini qazandı .
Təbii ki : Azərbaycanlııar hər zaman dost münasibətdə olduğu sadə fransız xalqlna deyil ; qərəzli mövqedən çıxış edən prezident Makrona və ədalətsiz qətnamə lehinə səs verən Fransa Senatının üzvlərinə etibar etməməkdə haqlıdır .
İNANIRIQ Kİ : Hər zaman demokratiyadan , insan haqqlarının müdafiəsi mövqeyindən çıxış edən fransız xalqı onlara hörmət əvəzinə nifrət qazandıran RƏSMİ SƏLAHİYYƏT SAHİBİ OLAN AĞILSIZ " SİYASƏTÇİLƏRİNƏ " HAQQIN HARADA OLDUĞUNU BAŞA SALACAQ .....

Müəllif : Qəvami Sadıqbəyli , Jurnalist - poliriloq .
17 noyabr 2022 - ci il .

Xudaferin.eu

11:09