22 iyul Azərbaycanda Milli MətbuatGünüdür .

 Azərbaycanda   milli   mətbuatının yaranmasından 148  il  ötür.

   Əsası 1875-ci il iyulun  22-də "Əkinçi"  qəzetinin  ilk nömrəsinin  nəşri ilə  qoyulan  milli mətbuatımız   çətin və şərəfli yol  keçmişdir .
XIX  əsrin sonlarına  yaxın bütün  Qafqazda böyük  əks-səda doğuran  
 " Əkinçi"  qəzetinin   naşiri  və  redaktoru   Azərbaycan  milli maarifçilik hərəkatının banilərindən  biri təbiətşünas-alim Həsən bəy Zərdabi  olmuşdur .
  Qəzetin  ərsəyə gəlməsində Mirzə  Fətəli Axundzadə, Seyid  Əzim Şirvani ,  Nəcəf bəy  Vəzirov, Əsgər ağa  Gorani və  başqa ziyalıların  da  xidmətləri   danılmazdır .
  “Əkinçi”nin 1875-ci il  iyulun 22-dən  1877-ci ilin  sentyabrına   kimi  yayımı  Azərbaycan milli mətbuatının təşəkkül tapmasında, inkişafında əvəzsiz   rol   oynamışdır .
 Lakin  “Əkinçi”nin  ömrü  uzun  sürməyib .
  Çar  Rusiyası qəzetin insanların  ictimai-siyasi proseslərə  daha yaxından  bələd olmasındakı rolundan çəkinməyə başlayıb  və qəzetin  nəşrini dayandırmışdı .
 Buna baxmayaraq ,  o dövrün   görkəmli maarifçiləri "Əkinçi"  qəzetinin səhifələrində  öz maarifçi  və demokratik ideyalarını   təbliğ edərək   ictimai, siyasi  və  bədii fikrin  inkişafına böyük  təsir göstərmişlər.
O   vaxtdan müxtəlif   tənəzzül   və intibah   dövrlərini   keçən Azərbaycan mətbuatı   cəmiyyətin proseslərə baxışını   əks etdirən   güzgü rolunu  oynayıb .
 Azərbaycan mediası  həm Birinci,  həm  də İkinci  Qarabağ müharibələrində üzərinə  düşən vəzifəni  layiqincə  yerinə yetirib .
  Azərbaycanın böyük   Zəfərinin müjdəçisi  olub.
 Hər zaman Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği missiyasını uğurla həyata keçirib .
  Mətbuatımız   44  günlük  Vətən müharibəsinin gedişində ölkəmizin düşmən təbliğatına  qarşı informasiya mübarizəsinə töhfələrini   verib  .  
   Yerli   mediadan  əlavə   mütəfəkkir   fikirli  ziyalılarımz  Azərbaycandan  kənarda   da  mətbuat  orqanları  yaratmışlar .
  Bunların  sırasnda  böyük  vətənpərvər  ziyalımız  Elman  Mustafazadənin  1995  - ci  ildə  Avropada  təsis  etdiyi  " Xudafərin "  jurnalı  xüsusi  yer  tutur .
   " Xudafərin "  jurnalı  iqtidar - müxalifət  fərqi  qoymadan  Azərbaycan  həqiqətlərini  azərbaycan , ingilis , polyak  dillərində  bütün  dünyaya  çatdırır .  Jurnalın  səhifələrində  dünyanın  müxtəlif  ölkələrindən  olan  ziyalılar  yazıları  ilə  çıxış  edirlər .
   Azərbaycan mediası  bu  gün   də   işğaldan azad  edilmiş ərazilərimizdəki vəziyyət  barədə həqiqətlərin  ölkə  və  dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm  rol  oynayır .
Jurnalistlərimizin  peşəkarlığı   fədakarlığı  və çevikliyi   sayəsində   mətbuatımız   dünya ictimaiyyətinə müharibə  ilə əlaqədar ,  o cümlədən Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətləri haqqında  dolğun məlumatların çatdırılmasını  təmin  edir .
   Jurnalistlərin   fəaliyyətlərində qanunvericiliyin  tələblərinə , peşə prinsiplərinə əməl  edilməsinə   ictimai  nəzarəti  həyata   keçirmək  üçün   Mətbuat  Şurası   təsis  edilmişdir .
   Mətbuat  Şurası -  Dövlət  orqanları və  ictimaiyyətlə mətbuat  arasında  əlaqənin  və etimadın möhkəmləndirilməsinə  çalışır .
   Söz , fikir   və məlumat azadlığına  daha geniş  imkanlar yaradılmasına  xidmət  edir . 
   Media əməkdaşlarının davranışı  ilə əlaqədar  verilmiş şikayətlərin qəbulu , öyrənilməsi  və bununla  bağlı qərarların çıxarılmasını həyata  keçirir .
   Mətbuat  Şurasının  sədri   yazıçı ,  jurnalist, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Mədəniyyət işçisi ,   "525-ci qəzet"in baş redaktoru, Azərbaycan Yazıçılar  Birliyinin  sədr müavini,  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  Əfv Məsələləri Komissiyasının üzvü  Rəşad  Məciddir .
    Bütün  jurnalist  həmkarlarımı  22  iyul  Mətbuat  Günü  münasibətiylə  TƏBRİK  edirəm .
  Hər  birinə  möhkəm   Can  sağlığı , fəaliyyətlərində  uğurlar  arzulayıram .

  Hörmətlə :  Qəvami  Sadıqbəyli ,
 Jurnalust  - politoloq .

Xudaferin.eu

14:42