Əzəli rəqiblər Türklərdən əl çəkmək istəmir.

Son illər qardaş Türkiyənin regionda və dünyada böyük gücə çevrilməsi bir çox dövlətlərin siyasətçilərinin yuxusunu qarışdırır . Türkiyəyə qarşı i bəzi dövlətlərin koalisiya yaratması və məkrli planlarını işə salması bu reallığı təsdiq edir . Türkiyəyə ( türk dünyasına ) qarşı hörülən torun memarları əsasən ABŞ , Almaniya , Rusiya ( gizli ) ; Fransa , İran , Yunansaran , Ermənistan ( açıq ) son zamanlar təzyiqi artırmaqdadırlar . Ankara Moskvaya qarşı təxribatlara cəlb edillir , Yunanıstanla müharibəyə sürüklənir , Türküyənin NATO-dan çıxarılmasına cəhd edilir . Belə məkrli planların həyata keçirilməsi üçün bəzi dövlətlər .. xüsusiylə Fransa kotolizatar rolunda çıxış edir .
Qərb dövlətlərinin Türküyəyə yönəlik bu cür addımları  tarixin həssas dönəmlərində hər dəfə təkrar olunur .
Osmanlı imperiyası dönəmində də Qərb dövlətləri Türklərə qarşı riyakar planlarını həyata keçirməyə dəfələrlə cəhdlər etmişdilər .
Türkiyə Respublikası qurulandan sonra , rəsmi Ankara Sovet Rusiyası ilə yaxınlıq etməyi məqbul bildi .
ll Cahan savaşından sonra Dünya siyasi poliqonunda baş verən dəyişikliklər Türküyıəni NATO ilə yaxınlaşmağa sövq etdi . Bu manevrlər çoxsaylı rəqiblərin hücumlarından TÜRKÜYƏ RESPUBLİKASINININ müstəqilliyinin qorunmasına hesablanmış diplomatik addımlar idi .
Tarixdən hər kəsə bəllidir ki , TÜRKLƏR müharibə meydanında qorxmaz , cəsur oldiqları kimi masada , diplomatiya savaşında da ağıllı , çevik eyni zamanda ədalətli qərarlarla çıxış etməyi bacarmışlar .
Bu ənənə bu gün də davam edir....
Son illər Yunanıstanın , Ermənistanın silahlandırılması , onların müharibəyə təhrik edilməsini Ankara diqqətlə izləyir və təbii ki , lazım olan önləyici tədbirləri atır .
Türkiyənin NATO-dan çıxarılacağı ilə bağlı səsləndirilən iddialar isə inandırıcı deyil . Çünki , Türkiyə NATO - nun ikinci ən güclü dövlətidir . Rusiya , perespektivdə ÇİN ilə münasibətdə roluna görə NATO Türkiyə ORDUSUNA güvənə biləcəyəyini yaxşı anlayır .
Lakin bütün bu reallıqlara baxmayaraq rəqibləri xüsusən : ABŞ , FRANSA , RUSİYA , YUNANSTAN , ERMƏNİSTAN , İRAN TÜRKÜYƏNİN VƏ TÜRK DÖVIƏTLƏRİNİN bir biri ilə yaxınlaşmasından , ğüclənməsindən qorxuya düşüblər . Səbəb də bəllidir : onlar TÜRK XALQLARININ tarixini bizim özümszdən yxşı bilirlər . Məhz buna görə son zamanlar rəqiblərin yuxusu ərşə çəkilib .
LAKİN TÜRKLƏR DƏ YATMAYIB ...

Müəllif : Qəvami Sadıqbəyli , Jurnalist -- politoloq
07 . 11 . 2022 - ci il

Xudaferin.eu

12:10