ZƏNGƏZUR DƏHLİZİNİN AÇILMASI REALLAŞIR ...

 Qarabağ  münaqişəsi həll olunmaq  üzrədir .

 Böyük  güclərin ( Fransa , Rusiya , İran  və  s.)   mane  olmasına   baxmayaraq , prezident  İlham  Əliyevin  siyasi  iradəsi  və  Azərbaycan  Ordusunun  qətiyyəti ilə  bu  üzücü  problem  mərhələ - mərhələ  həll  olunur .
  İndi  qarşıda   Zəngəzur  dəhlizinin  açılması  perespekti  durur .  
   Bu  dəhlizin  açılmasına  mane  olmaq  və  yaxud  nəzarətə  götürmək  üçün   İran , Rusiya  Qafanda  konsulluq  açdı . Fransa  müşahidəçilər  qrupunu  Zəngəzura  göndərdi . Lakin  Azərbaycan  və  Türkiyə  birliyi  bu  strateji  yolun  açılmasında  israrlıdır .
 Türkiyə  prezidenti  Rəcəb  Təyyub  Ərdoğan   sentyabrın  25 -də  Naxçıvanda  səfərdə  olarkən Zəngəzur  dəhlizinin  önəmliyini  bir  daha  qeyd  etdi . Ərdoğan  dedi  ki , biz    Ermənistandan  bu  məsələnin  həllində   ortaya siyasi  iradə   qoymasını  gözləyirik .  Əgər 
Ermənistan
öz  ərazisindən  bu  yolun  açılmasına       mane  olsa , Zəngəzur  dəhlizi   Araz  çayının  o  tərəfindən ,  İran  ərazisi  üzərindən  reallaşa  bilər .
  Bu  yol  onlara   sərf  etdiy  üçün  İran  buna  etiraz  etməyəcək .
   Bu  variant  qəbul  olunsa ,  əvvəllər  İ. Əliyev  və  R. T. Ərdoğan  tərəfindən
təklif  olunmuş  3 + 3  modeli  3 + 2 variantı ilə  əvəzlənə  bilər .
   Yəni , 3 + 2 modelindən  5 ( beş )  reğon  dövləti  Türkiyə  , Gürcüstan,  İran , Azərbaycan  , və  Rusiya  faydalana  biləcək .  ( Gürcüstanın   Türkiyə  ərazisindən  istifadə  etməklə  bu  dəhlizə  qoşulması  mümkündür.) Ermənistan  siyasi  rəhbərliyi   "böyük  bacıları"  Fransanın  dediyi  ilə  hərəkət  etsə  yenə  uduzacaq .
  İrəvan  bu  böyük  perespektivli  beynəlxalq   əhəmiyyətli  iqtisadi  layihədən  kənarda  qalacaq .
  Məlumdur  ki , Çin , Orta  Asiya  dövlətləri : Qazaxstan ,  Tacikstan , Özbəkstan ,  Qırğızstan , Türkmənstan  öz  ticari  mallarını  Orta  Dəhlizin  davamı  olan  Zəngəzur  yolundan  istifadə  etməklə  Türkiyəyə , oradan  da  Avropaya ( yaxud  əksinə :  Avropadan  Çinə  kimi )  daşıya  biləcəklər . Perespektivdə  Pakistan  və  Əfqanstan  da  bu  dəhlizə  qoşula  bilər .
   Bu  baxımdan  böyük  geopolitik  əhəmiyyət  daşıyan  Zəngəzur  dəhlizinin  açılması  labüddür .

  Qəvami   Sadıqbəyli ,  Jurnalist - politoloq .

Xudaferin.eu

10:41