Fransız - hay birliyinin türklərə qarşı miniıllik düşmənçiliyi davam edir ...

Roma imperiyası bizim eradan əvvəl Spartak üsyanı yatırıldıqdan sonra yaradılmış və bizim eranın 5 -ci əsrinə kimi mövcud olmuşdur .
Mövcudluğu müddətində
uzun illər Avropa xalqlarının əksəriyyəti , o cümlədən Fransızlar ( o vaxtkı vandal - qal - german tayfaları ) üzərində hökmranlığlnı və təsirini saxlamışdır .
O zaman Roma papası əhəmiyyətli bac - xərac ödəmək şərti ilə imperiyanı bu vəhşi tayfaların hücümundan qorunmaq üçün
Böyük Hun - Türk sərkərdəsi Atilladan kömək istəmişdi .
5 - əsrin ortalarında Roma imeriyası artıq zəifləmişdi . Atillanın ölümündən sonra , indiki - müasir fransızların əcdadları olan
" vandal - qal - german " tayfaları Romaya yürüş etdilər və şəhəri tutdular .
Evləri dağıdıb , heykəlləri sındlrdilar , kitabları yandlrdılar .
On minlərlə romalı öldürüldü , qul edildi .
Zaman keçdikcə bu tayfalar ayrıldı almanlar və fransızlar və digər xalqlara çevrildilər .
Əslən etnik fransız olan ll Urban 1088 - ci ildə Roma Papası seçildi .
Həmin dövrlərdə Fransa ağır sosial - iqrisadi böhran keçirirdi . Kütləvi etirazlar ökəni bürümüşdü .
ll Urban Fransanı düşdüyü ağır durumdan qurtarmaq üçün çıxış yolunu varlı müsəlman türklər üzərinə
" Xaç səlib yürüşləri " təşkil etməkdə gördü .
Papa ll Urban Avropanın
diğər xristian - kotolik xalqlarını da qızışdıraraq , 1096 - cı ildə hay ( erməni ) tayfalarının fəal iştirakı ilə türklərə qarşı 1-ci xaç yürüşlərini təşkil etdi .
Bu fitvasl ilə ll Urban həm də vaxtı ilə Romalılara kömək etmiş türklərdən ( Atilladan ) heyfini çıxmaq istəyirdi .
Beləliklə , əslən etnik fransız olan Roma Papası ll Urban o dövrdən başlayaraq türklərlə düşmənçiliyin əsasını qoydu .
İndi təqvimdə XXl əsrin 2023 - cü ili gedir . Müstəmləkəçilik siyasətini davam etdirən Fransa hər yerdən ( Asiyadan , Afrikadan ) qovulur .
Fransa yenə ölkə daxili siyasi - iqtisadi - sosial böhran keçirir .
Məhz bu səbəbdən - ağır vəziyyətdən çıxmaq , sadə fransız xalqının qəzəbini hakimiyyətdən kənara yönəltmək üçün Makron iqtidarı ənənəvi türkofobiya siyasətini yenidən işə salıb .
Bu dəfə Azərbaycan türklərinə qarşı erməni kartından bəhrələnmək istəyirlər .
ll Urbanın yaratdığı türkofobiya xəstəliyinə tutulan Fransız filosofu və tarixçisi Fransua Mari de Volter , yazıçı - romançı - dramaturq
Viktor Hüqo kimi Fransız
" ziyalıları " öz dövrlərində Rus imperatorlarına məktub yazaraq onların ( rusların ) siyasətini türklərə qarşı yönəldirdilər .
İndi də Fransanın siyasətçiləri , ayrı - ayrı şəhərlərin rəhbərləri ( merləri ) Qarabağla bağlı provakasiya xarakterli xüsusi təbliğat proqramı üzərində işləyirlər .
Erməni - Fransa İttifaqı Təşkilatının ( EFİT ) müraciəti əsasında Paris şəhərinin MERİ - Ann İdal çıxış edərək Fransa Reğional İctimayətinin Nümayəndələrini və ayrı - ayrı şəhərlərin rəhbərlərini
" Artsax respubkikasına " silsilə humanitar yardım kompaniyası təşkil etməyə çağırıb .
Hətda artıq
" İl - de - Frans " , " Overn - Rona - Alp " , " O - de - Frans " , " Provans - Alp - Lazurn və bir çox Fransa şəhərlərinin merlərini bu layihənin həyata keçirilməsi üçün maliyyə dəstəyi verməyə razı salıblar .
Bütün bunlarla kifayətlənməyib , onların ( şəhərlərin merlərini ) avqust ayının 30 - da " Humanitar Konvoyu" müşaət etmək üçün Laçın Dəhlizinin qarşısına dəvət ediblər .
Əgər Azərbaycan tərəfi Laçın Dəhlizini bu dəfə də açmasa , yenidən BMT TŞ - nın üzvlərini çağırmaqda israrlı olduqlarını bildiriblər .
Məqsəd
" Artsaxa" humanitar yardım aparılması üçün Laçın Dəhlzinin təcili açılmasını Azərbaycandan tələb etməkdir .
Göründüyü kimi fransız və hay ( erməni )
" başbilənləri " min ildir türklərə qarşı düşmənçilik siyasətini davam etdirirlər .
İnsanlıqdan kənar belə hərəkətləri ilə əslində ən çox öz xalqlarına ziyan vururlar .
Təbii ki , biz də ayıq olmalıyıq .
HƏP olaraq bu həssas məqamda xalqımızı , xüsusiylə də siyasi partiyaları və ictimai təşkilatları Dövlətimizin yanında olmağa çağırırıq .

Qəvami Sadıqbəyli . Jurnalist - politoloq .

Xudaferin.eu

12:38