BİTMƏYƏN MÜHARİBƏ ANONSU -- SAYIQLIĞIMIZI HƏR AN QORUMALIYIQ .....

 II   QARABAĞ  müharibəsinin  dayandırılmasını  özündə  ehtiva  edən  10  NOYABR   MOSKVA   BƏYANATININ    4-cü bəndində  qeyd  olunub  ki  :   RUSİYALI  SÜLHMƏRAMLILARININ    QARABAĞDA  YERLƏŞMƏSİ  İLƏ  PARALEL   ERMƏNİ  SİLAHLI  DƏSDƏLƏRİ  LƏĞV  OLUNMALIDIR .

   Çox  təssüf  ki , müharibənin  dayandırılmasından   iki   il  keçməsinə  baxmayaraq  ,   böyük  güclərin  əlində  "OYUNCAQ "  olan  erməni  siyasi  dairələr  imzaladıqları  MOSKVA   BƏYANNAMƏSİNİN  ŞƏRTLƏRİNƏ   əməl  etmək  istəmirlər . 
    Bu  günlərdə  Ermənistan  Təhlükəsizlik  Şurasının  katibi  ARMEN  QRİQORYAN  məlum  müqavilədən  danışarkən ictimaiyyətə   yenə         " SİFARİŞLİ  BİLGİLƏR " çatdırıb .
   Belə  ki :  Ermənistan  hansı  variantı  dəstəkləyir  ..?  sualına   cavabında  deyib  ki :     "  İravan  təhlükəsizlik  təminatının  yaradılmasının  tərəfdarıdır .  Dağlıq  Qarabağla   Azərbaycan  arasında  hüquq  və  təhlükəsizliklə  bağlı  müzakirə  aparılsın  və  bu  həm  sülh  müqaviləsində,  həm  də  digər  beynəlxalq  müzakirələrdə  təsbit  edilsin ."
  Armen  Qriqoryan Ermənistan  Təhlükəsizlik  Şurasının  katibi  olduğu  üçün  Onun  səsləndirdiyi  fikirlər   İravanın    rəsmi  mövqeyi  anlamına  gəlir .  Bu  da   Müharibə  Anonsundan  xəbər  verir  .  Yəni , Qarabağda   hər  an  yeni   qanlı  döyüşlər  başlaya  bilər  . 
 Belə  görünür  ki ,
  Sülhlə   bağlı    nikbin proqnozlara  baxmayaraq  Azərbaycan  -- Ermənistan   arasında  sülh müqaviləsi   bu il də    imzalanmayacaq.
   Belə  vəziyyət  ən  çox  hansı  tərəfə  zərər  gətirər ....?
  Bəllidir  ki :  Coğrafi  şəraitinə  görə   faktiki  blokada   şəraitində   olan ,  Diasporalarının  ,  Xarici   havadarlarının  yardımına  möhtac  vəziyyətdə  yaşayan   yoxsul    Ermənistan   əhalisi   daha  çox  əziyyət   çəkəcək.
   Azərbaycan  həm  iqtisadi,  həm  də  hərbi cəhətdən  güclənməkdə  davam  edir  .  İşğal  altında  qalan   ərazilərin hər  qarışını   azad  etmək  məsələsində   mövqeyi   dəyişməyəcək  , yumşalmayacaq , əksinə, daha   da   sərt  və  qəti   olacaq.
    Erməni   xalqı  başa  düşməlidir  ki  :  onların normal  insan  kimi  yaşamalarının  qarantı       Rusiya ,   ABŞ   ,  Fransa   da  yox  ; Azərbaycanla  bağlanması  vacib  olan   ƏDALƏTLİ  SÜLH   MÜQAVİLƏSİNDƏDİR . 
    Çünki ,  Ermənistan  regiondakı   coğrafi - siyasi - iqtisadi  mövqeyinə  görə   Azərbaycan  və  Türkiyəyə  möhtacdır .     Ancaq   və  ancaq Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh   müqaviləsi imzalanandan   sonra regiona   sülh   və firavanlıq   gələ  bilər  .    Təbii  ki  , bundan   Azərbaycan  .  Türkiyə  ilə  yanakı   Ermənistan  da   yararlana   biləcək.
İkinci   Qarabağ  müharibəsi  10  noyabr   Moskva  Bəyannaməsiylə   dayandırıldıqdan  sanra   sonra  Azərbaycan  prezidenti   İ. ƏLİYEV  VƏ  Türküyə   prezidenti   R.T.  ƏRDOĞAN    region  dövlətlərinin   liderlərini   6-lı iqtisadi-ticari platformada iştirak etməyə dəvət etdilər. Bu   platforma  işə düşdükdən sonra Naxçıvandan Azərbaycana çəkiləcək avtomobil və dəmir yolundan Rusiya, Azərbaycan, İran, Türkiyə, Ermənistan və Gürcüstan  istifadə  edə  biləcək. Yəni  bu layihədə  iştirak  edən dövlətlər və onların xalqları  iqtisadi - ticari əlaqələr  sayəsində öz mallarını  qonşu ölkələrə satacaq və onlardan lazım olan məhsulları  alaraq iqtisadi   vəziyyətini yaxşılaşdıracaq. Həyat səviyyələrini yüksəltməyə nail olacaqlar.
Bizlər təklif etdik . Onlar  isə  düşünüb qərar vermək  əvəzinə  yeni  xülyalara  düşdülər .
    Belə  ki :  Rusiya  24  vevral  2022 - ci  il  tarixində   Ukraynaya  təcavüz  etdi .  On  minlərlə  insan  həyatını  itirdi . İndi orada   Müharibə  də  itkilər  də   davam  edir . 
     Rusiya                           "  Sülhməramlıları  "  Qarabağda  min  oyundan  çıxır ... Separatçıları  qızışdırır .
Ermənistanla   Azərbaycan  arasında  SÜLH  MÜQAVİLƏSİNİN  bağlanmasına  var  gücüylə  mane  olur .
   FRANSA  imperialist  təfəkkürlü  prezidenti  MAKRON  vasitəsiylə  ermənilərə   boş -  boş  vədlər ;
   İRAN   özünü   üzdə   müsəlman  dövləti  adlandırır , arxada   bizə  düşmənçilik  edərək   separatçılara  silah  verir .
   Axmaq  ermənilər   də  xoşbəxt  gələcəklərini  yaxın  qonşuları  ilə  dinc  yaşamaqda  görmək  əvəzinə ;
  Cənubi  Qafqazda   öz   STRATEJİ  MARAQLARINI   güdən  RUSİYADA ,   FRANSADA   və    iki  üzlü   İRANDA   axtarırlar  .
   Fikrimcə  :
1 . Biz  Azərbaycanlılar  olaraq  Dövlətimizin  üzərinə  yönələn  təcavüzkar  müharibə  ANONSLARINI   daim  diqqətdə  saxlamalı ;
2 .  Qarabağ  problemini  axıra  qədər  həll  etməli ;
3. Ağır , strateji məsələlərin   yükünü  gələcək   nəsillərimizin  çiyninə   ötürməməliyik .
  Belə  qlobal  problemlərin  öhtəsindən  gələ  bilmək  üçün  cəmiyyətdəki  statusundan   asılı  olmayaraq  ,  iqtidarlı -- müxalifətli   bir  araya  gəlməyi  bacarmalıyıq .    Siyasi  partiya , qeyri - hökümət  təşkilatı ,  KİV - i  ,  iş  adamları , elm  və    mədəniyyət   xadimləri  , sadə  peşə adamlarl  hamımız  VƏTƏNDAŞ    mövqeyindən   çıxış  etməli  ,  Dövlətimizə  dayaq  olmalıyıq .

Müəllif: Qəvami Sadıqbəyli
( jurnalist -- politoloq)

11 . 12 . 2022 - ci  il .

Xudaferin.eu

12:25