MÜBARİZƏ DAVAM EDİR ...

Ölkəmiz 1991 - ci ildə SSRİ - dən ayrılaraq müstəqilllik əldə etmişdir .
30 ildən çox zaman keçməsinə baxmayaraq xalqımız hələ də sosial , iqtisadi , cəhətdən arzuladığı həyat tərzinə qovuşa bilməyib , ərazimizin bir hissəsində suverenliyimiz hələ də tam təmin olunmayıb .
Ölkəmizin hazırkı durumuna təsir edən ən əsas səbəblər kimi aşağıdakı amilləri qeyd etmək olar :
1 - Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsini istəməyən xarici qüvvələrin müdaxiləsi :
2 -- Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası ( YAP ) ilə cəmiyyətin təmasının yetkin olmaması ;
3 -- Özlərini müxalifət hesab edən siyasi partiyaların bacarıqsızlığı .
Regionumuzda mövcud vəziyyətə təsir edən faktorları təhlil edəndə məlum olur ki :
1 - ci , xarici faktor :
Rusiya Fedarasiyasını ( RF ) , İran İslam Respublikasını ( İİR) və bəzi Avropa dövlətlərini idarə edənlərin ölkəmizə qarşı davranışı ikili standart xarakteri daşıyır .
-- Ermənistan Respublikasının Vətənimizə qarşı apardığı təxribatçı hərəkətləri davam edir .
2-- Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının ( YAP ) ölkənin həyatında apardığı daxili siyasəti qusurludur , bir çox sahələrdə cəmiyyətlə daha səmimi münasibətlər qurmağa ehtiyac var .
3 -- Müxalifət partiyalarının sayı həddən artıq çoxdur ,
bəzi özünü aparıcı müxalifət partiyası hesab edənlər iqtidarın fəaliyyətinə
( ölkədə sabitliyin qorunması , görülən abadlıq işləri , son zamanlarda xarici siyasətdə atılan müsbət addımlar və s .) konstruktiv yanaşa bilmir yaxud bunu istəmirlər .
KİV - Kütləvi İnformasiya Vasitələrində ( qəzet və sosial şəbəkə səhifələridə ) düşmənlərimizin əlinə fürsət verən əxlaqa zidd çıxışlar edirlər .
Sadalanan bu faktorlar ölkəmizin hərtərəfli inkişafına mane olan səbəblərdəndir .
Fikrimcə , mövcud problemləri aradan qaldıra bilmək üçün : - Dünyada , regionumuzda və xüsusiylə ölkəmizdə cərəyan edən proseslərə həssaslıqla yanaşmalıyıq . -Hadisələri təhlil edərkən konstruktivlik və ədalət prinsipni üstün tutmalıyıq .
-Ölkəmizdə müxtəlif təbəqələrdə və statusda olan insanların bir - birinə olan münasibətlərinin hüquq müstəvisində formalaşmasına çalışmalıyıq .
Cəmiyyətin hərtərəfli inkişafına nail olmaq üçün iqtidar və müxalifət partiya fünksanerlərini dialoqa və qarşılıqlı fikir mübadilısinə cəlb etməliyik .
Məhz birğə müzakirələr , axtarışlar vasitəsiylə xalqımızın problemlərinın həlli yollarının tapılması mümkündür .
Hesab edirik ki : Dövlətimizin iqtisadi siyasətindən əldə olunan gəlirləri ölkəmizin hər bir vətəndaşının həyatının yaxşılaşmasına xidmət etməlidir .
İqtisadi inkişafa mane olan
korrupsiya hallarına qarşı daha ciddi mübarizə aparılmalıdır .
Torpaqlarımızın bir qarışı da işğal altında
qalmamalıdır .
Dövlətimizin Müstəqilliyiyinə artan xarici təsirlərə qarşı müqavimət gücünü artırmaq üçün ölkədaxili stabillillik qorunmalıdır .
Ziyalılarımız partiya funksanerləri , nüfuzlu elm , mədəniyyət , ictamiyyət xadimləri , iş adamları , iqtidarla müxalifət fünksanerləri arasında körpü olmalıdır .
Dövlətimizin qüdrətinin artırılmasını təmin etmək üçün
hər kəs VAHİD Azərbaycan Platformasından çıxış etməlidir . Çünki , müharibədə qalib gəlsək də mübarizə davam edir .

Qəvami Sadıqbəyli , Jurnalist - politoloq .

Xudaferin.eu

23:45