SOS.SOS.SOS.

Bu İspaniya qanunundan çıxarışdır. 
Kataloniya məsələsi bizim Qarabağ sorununa ciddi təsir edə bilər, əgər düzgün iş aparıb situasiyadan yararlana bilsək ve birazda milli qeyrət ve cəsarət olsa...
Buyurun qanundan çıxarışın Türkiyə türkcəsində və rusca mətni.
-----------------------------------------------------
Türkiyə türkcəsində
Madde 155. (Özerk Topluluklarda Devlet Temsilcisi)
1. Eğer bir Özerk Topluluk, Anayasa veya diğer kanunların koyduğu yükümlülükleri yerine getirmez veya İspanya’nın genel çıkarlarına ciddi biçimde zarar verecek şekilde hareket ederse, Hükümet, Özerk Topluluğun Başkanına şikayette bulunur ve doyurucu bir cevap alamazsa, Senato’nun salt çoğunluğuyla aldığı bir kararın ardından, söz konusu Özerk Topluluğu, ilgili yükümlülükleri yerine getirmeye zorlamak veya yukarıda söz edilen kamu çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alır.
2. Hükümet, yukarıdaki fıkrada öngörülen tedbirleri uygulamak amacıyla, bütün Özerk Topluluklara talimat gönderebilir.
------------------------------------------------------------------------
Rusca mətn
Статья 155
1. Если автономное Сообщество не выполняет обязательства , предусмотренные Конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании, Правительство предупреждает председателя автономного Сообщества. Если ответа с его стороны не последует, Правительство может, с согласия абсолютного большинства Сената, принять необходимые меры для выполнения автономным Сообществом указанных обязательств в принудительном порядке, либо для защиты упомянутых общегосударственных интересов.
2. В осуществлении мер, предусмотренных в предыдущем пункте, Правительство может давать соответствующие распоряжения любым властям автономных Сообществ.
P.S. Buyurun qeyrət vaxtıdır, yekəxanalıq vaxtı deyil!!!....

Xudaferin.eu

11:30