Hakimiyyət deqradasiyaya uğrayıbsa, millətin deqradasiyaya uğraması qaçınılmazdı...

Hakimiyyəti yerli millətlərə qan və ruh bağı olmayanlara verirsen, müəllimlərinə və həkimlərinə yalançılıq ve saxtkarlıq təlqin edirsən, millət vəkilllərini riyakar, nadan və qorxaqlardan formalaşdırırsan, mədəniyyətini küçə fahişələrinə tapşırırsan ve bütün bunları mentalitet halına gıtirirsın, bununla da bir milləti məhv edirsən.

Humanist adətlərmiz olan yaxşılıq, mərhəmət, ağsaqqala hörmət, körpələrə məhəbbət, valideyinlərə ehtiram, getdikcə deqradasiyaya uğrayırsa, biz hara gedirik?...

 Kiçik bir borca, aci bir sözə görə dərhal biçağa əl atıb qan tökən, yurdunun işğalı, millətinin alçaldılması ilə  isə barışan Azərbaycan övladları ilə hara gedirik?...

 Yalançılıq, böhtan, şiddət, zorakılıq cağdaş Azərbaycanda sanki bir adət halını alib... 

Getdikcə daha da pisləşirik... Bir millət olaraq inkişaf etmək əvəzinə daha da geri gedirik... Nə qədər tv-lərdən hakimiyyət iqtisadi inkişafdan dəm vursa da, bu geriliyi görməmək nadanlıqdır...

Dövlət və millət olaraq süqutun kandarındayıq ey yatmış Azərbaycan!!!... 

Bəlkə çıxış yolunu birlikdə tapaq...

Elman Mustafazadə

11:09