Kobieta - część III

Pojęcie kobieta we współczesnym świecie 

Najlepiej prosperujący biznes w dzisiejszym świecie to turystyka. W tym obszarze, handel kobietami nieustannie ewaluuje. Gra polityczna prowadzona w Europie pod przykrywką demokracji, wolności i praw kobiet istnieje również w krajach rozwijających się. Tam, coraz bardziej widoczna jest deprecjacja wartości kobiety przez jej rodzinę, a także państwo. Teoria Freuda, widzi kobietę przez pryzmat instynktu zwierzęcia oraz mistycznej namiętności, a to jest przyczynkiem do przyzwolenia na stosowanie przemocy wobec kobiet. Zapominamy, że te właśnie kobiety i dziewczęta są naszymi matkami, siostrami i im należy się szacunek. Przecież z jaką świadomością żyjemy, z taką się spotykamy w swoim życiu. Naszym zdaniem, najwyższą wartością powinno być podejście nie w kategoriach jakiegokolwiek wyznania, dogmatu, prawa „równości płci”, ale z punktu widzenia człowieka. Kim jest kobieta? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przede wszystkim musimy wyobrazić sobie swoje matki, siostry, córki, żony i inne bliskie nam kobiety. W systemie państwa i prawa należy utrwalić więcej praw związanych z troską państwa o kobiety. Czasami dawane jest kobietom tyle praw i wolności, że uważają się za lepsze od mężczyzn. Tak więc, ta delikatna z natury istota jest okaleczona, ponieważ w jej umyśle pojawia się poczucie bycia ponad wszystkim. Rozwój technologii we współczesnym świecie nie oznacza pozbawienia kobiet kobiecości, która jest najpiękniejszym tworem natury.

Rola i status kobiet we współczesnym społeczeństwie Azerbejdżanu

Rola i status kobiet we współczesnym społeczeństwie Azerbejdżanu jest niewłaściwy. Wszędzie mamy do czynienia z dyskryminacją kobiet. Azerbejdżańskie kobiety nie awansują na najwyższe stanowiska, w systemie państwowym rola kobiet zredukowana jest do zera. Współcześnie, kobiety w Europie nie są eksploatowane tak, jak w Azerbejdżanie. Często słyszy się o zabójstwach dokonywanych na kobietach lub o aresztowaniach kobiet z powodu rozmaitych wykroczeń. Dzisiaj w Azerbejdżanie, mężczyźni w stosunku do kobiet kierują się zwyczajami kulturowymi Umajjadów (Arabów). Wraz ze wzrostem w kraju wpływów hadżi (muzułmanin, który odbył pielgrzymkę do Mekki), stopniowo zaczyna zanikać humanitaryzm wobec kobiet. Zmienia się też język, odchodzi się od zwrotów używanych przez starożytne ludy turkijskie. Kiedyś zwracano się do kobiet podkreślając ich społecznie ważną rolę, hatun, banu, beyim i emegen, a mężczyzn zwano kagan, han, beck, eren. Teraz, oficjalna forma zwrotu do mężczyzny – dżanablar (Pan) – pochodzi z języka arabskiego. Jeżeli zwracamy się do mężczyzn, mówiąc: dżanablar, to nie powinniśmy używać słowa hanum. Kobieta zaś, powinna być nazwana po arabsku – dżanabeler. W Azerbejdżanie jest niemało hatun, banu i beyim godnych być prezydentem Azerbejdżanu, premierem, ministrem, marszałkiem parlamentu, a nawet ministrem obrony. Lecz niestety, akurat te, które robią karierę, nie są godne, aby je tak nazywać... Nie wolno nam zapominać, że istnienie narodu zależy od kobiet. Kobieta – Matka, Naród, Ojczyzna. My, podobnie jak wiele narodów, mówimy: Ojczyzno-Matko, nie Ojczyzno-ojcze. Nasze kobiety wychodzą za mąż za obcokrajowca, ale się nie asymilują. Odwrotnie, wychowują dzieci w duchu swojego narodu. Ale kiedy mężczyźni azerbejdżańscy poślubią kobiety innej narodowości, zmieniają się natychmiast. Świadczy to, o dominującej roli kobiety w życiu rodzinnym. Chociaż jesteśmy muzułmanami, jesteśmy narodem, który ma starożytne poglądy i tradycje oraz kult przodków. Nasz współczynnik matki jest święty. Gdy nazywamy ojczyznę matką, trzeba nauczyć się patrzeć na ojczyznę, jak na matkę.

Kobieca czułość i życie 

Kobieta – matka, siostra, partnerka w życiu, to fundament rodziny. Urodziliśmy się w środowisku, w którym zostały określone pewne wartości kulturowe i etniczne. Pomimo wszystkich smutków i cierpienia wynikającego z życia społecznego, należy wysoko cenić kobietę – to nasz podstawowy obowiązek. Spojrzenie na kobietę jako niewolnika, traktowanie jej w taki sposób – oznacza dla mężczyzny utratę jego człowieczeństwa. Przedmiotowe traktowanie kobiety, oznacza powrót odziedziczonego myślenia w kategoriach niewolnictwa. Spośród wszystkich żywych istot kobieta jest najbardziej delikatna i święta. Kobieta, to także symbol honoru i godności mężczyzny. Życzyli byśmy sobie, aby wszyscy znali takie wiersze, jak Jafara Jabbarli „Ana” („Matka”), Ali Kerima „Qaytar Ana bordunu” („Zwróć dług matce”) i Ramiza Rovashana „Qara paltarlı qadın” („Kobieta w czerni”). Nikt na świecie nie jest w stanie zobrazować minuty czułości matki i kobiety. Oto co znaczy kobieta. W tym tkwi jej czułość i to ona odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Kobieta – to zawsze czyjaś  matka, siostra lub żona, gdziekolwiek byśmy się nie znajdowali, w środkach komunikacji czy w pracy; innymi słowy – wszędzie musimy cenić kobiety. Jeśli w społeczeństwie istnieje troska o kobiety, to istnieje solidny fundament siły narodu. Wysoko ceniąc kobietę, możemy rozwijać się jako naród. Pokazując kobietom, jak je cenimy, zwiększamy znaczenie nas samych.

Tłumaczyła z rosyjskiego Lollita Kamrowska.

Wiadomosci24.pl

23:15