Deyəsən yavaş-yavaş haqq-ədalət öz yerin tapır...

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Təhlükəsizlik komitəsinin üzvü Mayk Doran Xudafərin körpüsündən Azərbaycanın Şimalın-Cənubun seyr edib...

Deyəsən Amerika rəsmiləri yavaş-yavaş Azərbaycana obyektiv yanaşmağa başlayıblar...

Şükür... Əminəm ki, bütün dünya ermənilərin əsil xislətlırini bilsələr, Azərbaycana səcdə edərlər...

Ancaq nə etsək belə bizi ruslar heç vaxt tanımayacaqlar. Çünki rusların milli ideologiyası və kütləvi informasiya vasitələri həmişə ermənilərin əlindədir...

1995-ciildə 50 il fasilədən sonra Azərbaycan qürbət mətbuatın bərpa edəndə, müxtəlif adlar təklif olunsa da mən "Xudafərin" adı üzərində dayandim...

O zamanlar Xudafərin də, Cəbrayıl da, bütun Yuxarı Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ermən-rus işğalda olsalar da, düşüncələrimizdə, xəyallarmizda azadıydılar...

Birdəki ad məsələsində, mənim tələbə yoldaşım rəhmətlik Ramiz Təmkinin gənclik illərində yazdığı belə bir şeri vardi;

Xudafərin nə əzizdir,
Xalqımın saldığı izdir,
Şimal, Cənub bu boş sözdür,
Azərbaycan tanıyıram!

Bax beləcə dərginin adını "Xudafərin" qoyub, Şimal, Cənub, iqtidar-müxalifət fərqi qoymadan, hər hansı firqə, ictimai birlik və mühacir təşkilatlarının mənafeyindən cıxış etmədən vahid, müstəqil, demokratik Azərbaycan idealına söykənərək nəşrə başladıq...

Həmişə qəlbimdə bir arzu daşıyırmam...

Bir gün Xudafərin körpüsü mərkəzdə olmaq şərti ilə gözəl bir şəhər salınsın və bu şəhər bütöv Azərbaycanın paytaxtı olsun...

Arzuya bax sevgilim...

Elman Mustafazadə
Xudafərin (www.xudaferin.eu) jurnalının baş redaktoru, Avropada "Azərbaycanın Dostları" Cəmiyyətinin sədri.

Xudaferin.eu

15:00