Avam bir kommunist Vəzirov vardı...

Avam bir kommunist Vəzirov vardı, dedi: "gözünüz aydın, ermənilər Bakıya qayıdır". Tam bir siyasi naşılıq! Dostu düşməndən ayırmayan, sovet beşiyində uyuya qalan...
Bir də siyasətən naşı olmayanlar vardı. Belə avam-avam danışmadılar. Kommunist donlarını bir anda soyunub demokrat oldular, hakimiyyətə gəldilər.. vəə... erməniləri  Bakıya çağırmadılar, onlara sıravi vətəndaşlıq vəd etmədilər... anası, nənəsi, arvadı erməni olanlara dövlətin ən böyük vəzifələrini verdilər... milli taleyimizi onlara təslim etdilər... 

Mehriban Vəzir

22:22