Atatürkdən Stalinə ismarıc

1937-ci ildə Stalin bir məclisdə Türkiyənin,  İranın, Yaxın və Orta Şərqin Rusiyanıın nüfuz dairəsi olduğunu demişdi.
  Bunu eşidən Atatürk  SSRİ-nin Ankaradakı böyük elçisinə demişdi: " Stalinə bu sözlərimi çatdırın! Dünyanın bu günki şərtləri içində coğrafiyanın kiçik bir parçasına sığınmış tarixi böyük bir millət, kiçik millət müamiləsi görəməz! Bunu söyləyənlər bəsirətdən yoxsundurlar. Dünyanın gələcək gəlişmələrində biz rus millətindən deyil, rus milləti bizdən yardım görəcəkdir. Bir gün gələcəkdir bizim torpaqlarımızdan rus düşməni olan bir millət ora yürümək istəyəcəkdir. Amma qarşısında bizim bağımsızlığa dayanan iradəmizi görəcəkdir!"  
Uzaqgörənlik və dahilik buna deyirlər!..
Sabir Rüstəmxanlı

Послание Ататюрка Сталину
 В 1937 году Сталин заявил на совещании, что Турция, Иран, Средний и Ближний Восток являются сферой влияния России.
   Услышав это, Ататюрк сказал послу СССР в Анкаре: 
«Передайте эти слова Сталину! 
Большой народ, в силу сложившихся исторических условий, приютившийся на небольшом географическом пространстве, не может называться малым народом! 
Утверждать это могут только близорукие политики. 
 В будущих политических противостояниях не Россия придет на помощь Турции, а Турция протянет руку помощи. 
Когда с наших земель* пойдут враги на Россию Турция встанет на пути врагов русского народа!»
Вот это - прозорливость и гениальность турецкого лидера!

Народный поэт Азербайджана Сабир Рустамханлы
*- земли, переданные Россией странам, которые входили в состав Османской империи, а сегодня пошли на Россию.

Кямран Рустамов

Xudaferin.eu

15:05