BİLİRDİNİZMİ-1

...ki, 1941-ci ilin iyun ayına qədər Azərbaycanda istirahət günü cümə olub? "SSRİ Xalq Komissarları Soveti qərara alır: Azərbaycan SSR ərazisində bazar gününün qeyri-iş günü elan edilməsi barədə Azərbaycan K(b)P MK-nın təklifi təsdiq edilsin. SSRİ XKS-nin sədri İ.Stalin. 25 iyun 1941-ci il"...

00:59