BİLİRDİNİZMİ-3

...ki, milyonçu Ağa Musa Nağıyevin pulu ilə tikilən və el arasında “İsmayiliyyə” kimi tanınan bina Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra “Mədəniyyət sarayı” adlandırılıb?
Bu, hələ harasıdır...
1924-cü il yanvarın 21-də Vladimir Lenin vəfat edir. Yanvarın 25-də, necə deyərlər, Moskvada hələ Leninin meyiti soyumamış Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti qərara alır: Unudulmaz rəhbərin, dünya proletariatının böyük müəllimi, əzilən xalqların xilaskarı yoldaş Vladimir İliç Ulyanov - Leninin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə Mədəniyyət Sarayına (keçmiş «İsmailiyyə» binası)... Vladimir İliç Ulyanov-Leninin adı verilsin. 
İmza: Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri Ağamalıoğlu
Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin sədr müavini Bünyatzadə
Azərbaycan MİK-nin katibi T.Şahbazi
25 yanvar 1924-cü il.
Bu gün Leninin doğum günüdür deyə, yadıma düşdü...))

01:15