Dəmir Gədəbəylinin əziz xatirəsinə: Ruhun şad olsun!

Milli Azadliq Hərəkatımızın öncül ziyalılarindan idi Dəmir Gədəbəyli...

Qarabağı canından çox sevən Vətən oğlu idi Dəmir Gədəbəyli...

Sinəsində Qarabağ dərdi gəzdirən, özu boyda Azərbaycan idi Dəmir Gədəbəyli...

Sənə gözü yaşlı dostun, soydaşın, Hərəkat yoldaşın kimi, Ulu Tanrıdan məzarın nurla dolsun deməkdən başqa əlimdən heç nə gəlmir, Bəy vüqarlı Dəmir Gədəbəyli...

 

Elman Mustafazadə,

Avropada "Azərbaycanın Dostları" Cəmiyyətinin sədri

01:10