UN Secretary-General, Mr. Antonio Guterres

Dear Mr. Antonio Guterres, I am  Asaf  Asgarov. I live in Germany. I am a citizen of the Republic of Azerbaijan. I will tell you my opinion about (Karabakh)  20%  of the occupied territories of Azerbaijan. I will tell you how the 10 basic principles of international law have been violated. Azerbaijan is a member of the UN. İt means that it is a subject of international law. Let's look at 10 basic principles of international law.

The 10 principles consist of these:

1)Not to use force or threaten with force;

Answer:

Armenia has used force and continues to do till today. For example, 20% of the occupied territories of Azerbaijan and the July 12 attack on the Tovuz region.

2)To resolve international disputes peacefully;

Answer:

A ceasefire has been declared since 1995. Only Azerbaijan adheres to the ceasefire. Armenia says it will resolve the dispute peacefully, but Armenian Prime Minister Pashinyan sends his son to Karabakh for military service. During the ceasefire, hundreds of people were killed by Armenians and continue to be killed. As an example of this  incident, we can show those who were killed by Armenians on July 12, 2020 Tovuz region of Azerbaijan.

3) Not to interfere in each other's internal affairs;

Answer:

Karabakh is an internal affair of Azerbaijan. But this problem has already been raised to the international level. The OSCE Minsk Group is engaged in this work. Although 30 years have passed, no results have been achieved. Armenians are satisfied with the OSCE Minsk Group, because time is in their favor. Thirty years have passed since this conflict.

4) Cooperation between States in accordance with the UN Charter;

Answer:

In accordance with the UN Charter, Azerbaijan closely cooperates with all countries of the world, except for the aggressor Armenia.

5) Equality of rights and self-determination of peoples;

Answer:

Azerbaijan has regained its independence on October 18, 1991. Armenia has occupied Karabakh from 1988 until 1994 with a territorial claim. Minority peoples living in Azerbaijan have full equal rights. Regardless of religion, race or nationality, Azerbaijan is a state of tolerance and multiculturalism.

6) The conscientious fulfillment of the obligations assumed by States in accordance with the UN Charter (pacta sunt servanda);

Answer:

I have to answer this principle in detail. Let's see, has the UN fulfilled its obligations properly? Four UN resolutions have been adopted on 20% of the occupied territories of Azerbaijan:

  1. Resolution 822
  2. Resolution 853
  3. Resolution 874
  4. Resolution 884

Unfortunately, the resolution you adopted has remained on paper. 27 years have passed, but it is not being implemented.  Why and for what? I urge you to respect the decisions you have adopted. At the same time, I demand from you to implement the resolutions.  Encouraged by your actions, Armenia is inspired to occupy the new territories of Azerbaijan. If the world's most influential organization does not implement its decision, who is responsible for it? Please take practical steps to implement the resolution as soon as possible.

7) Inviolability of borders;

Answer:

Azerbaijan's borders have been violated by the aggressor Armenia. The length of the violated borders is 485 kilometers. 20% of our lands are under occupation. We have more than 1 million refugees. More than 30,000 people were killed. The principle of inviolability of borders has also been grossly violated.

8) Sovereign equality of states;

Answer:

State sovereignty is carried out within the norms of international law, taking into account the sovereignty and interests of other states. A state, as a subject of international law, can not show its power in relation to another state. Equals do not have authority over one another (parem non habet imperium). Unfortunately, Armenia, together with its allies, shows its strength to Azerbaijan , a subject of international law. International organizations are watching this from the outside. The lands have been occupied for almost 30 years, and the status quo has not changed. Because the adopted resolutions are not implemented.

9) Territorial integrity of states;

Answer:

The territorial integrity of the Azerbaijani state has been violated. 20% of Azerbaijani lands are under occupation.

4388 sq.km.

The length of the border is 485 kilometers.

Nations living in Karabakh:

Azerbaijanis

145,450 (76.9%)

Armenians

40 688 (21.5%)

Other nations

2947 (1.6%)

Those who perished

30,000 people

Disabled persons

50,000 people

The missings and the captives

6011 people

Hundreds of billions of US dollars have  damaged to Azerbaijan.

10) Respect for basic human rights and freedoms ...

Answer:

The biggest problem we face is the 20% of the occupied lands of Azerbaijan. If our lands are liberated, about 1 million refugees will return to their homes. After that, we can achieve democratic elections. We can further enhance the principles of the rule of law. Economic and political freedoms can be fully established. Azerbaijan, which is currently in a state of war, is busy providing housing and socio-economic assistance to 1 million refugees. To get rid of all these problems, the occupied lands must be returned. Four UN resolutions must be implemented. The OSCE Minsk Group must make a decision. Armenians must return the occupied territories. The OSCE has not been able to resolve this issue for 27 years. When the ceasefire is violated, it calls on both sides to make peace and thus considers its work completed. This format does not satisfy us. The process of unsuccessful negotiations has been going on for 27 years. I invite you (the UN and the OSCE) to take action. The people of Azerbaijan are waiting for the day when four UN resolutions on Karabakh will be implemented. Our refugees are waiting for the day when they will return to their occupied lands. I hope that four UN resolutions on Karabakh will be implemented as soon as possible.

I thank you and express my gratitude.

 

Asaf Asgarov

Germany

21.07.2020

 

 

BMT- nin Baş Katibi 
Cənab Antoniu Quterrese

Hörmətli cənab  Antonio Quterres men Asəf Askarov Almaniyada yaşayıram.Özüm isə Azərbaycanlıyam.
Mən  Azərbaycanin 20%  isğal olunan (Qarabağ) torpaqları haqqında sizə öz fikirlerimi çatdıracam.Sizin nəzərinizə Beynəlxalq Hüququn 10 əsas prinsiplərinin necə pozulduğunu göstərəcəm.
Azərbaycan BMT-nin üzvüdür, demək Beynəlxalq hüququn subyektidir. Gəlin Beynəlaxalq Hüququn ən mühüm 10 prinsipinə diqqət edək.

10 prinsipə daxildir: 
1) Güc tətbiq etməmək və ya güclə hədələməmək;
Cavab
Ermənistan güc tətbiq edib və bu günə qədər tətbiq etməkdə davam edir.Buna misal 20% isğal olunan Azərbaycan əraziləri ve iyulun 12-də Tovuz rayonuna hücum.

2) Beynəlxalq mübahisələri dinc yolla həll etmək;

Cavab
1995-ci ildən atəşkəs elan edilib.Atəşkəs sadəcə Azərbaycan əməl edir, Ermənistan isə mübahisənin dinc yolla həllinə hə deyir, amma o biri tərəfdən Ermənistanın Bas Naziri Paşinyan oğlunu Qarabağa hərbi xidmətə göndərir.Atəşkəs dövründə 100-lərlə insan ermənilər tərəfindən qətlə yetirilib və qətlə yetirilməkdə davam edir.Buna Azərbaycanin Tovuz rayonunda 12.07.2020- ci ildə ermənilər tərəfindən qətlə yetirilənləri misal gətirmək olar.

3) Bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq;

Cavab:
Qarabağ Azərbaycanın daxili işidir.Amma artiq bu problem Beynəxalq müstəviyə çıxarılıb,ATƏT-MINSK qrupu bu işlərlə məşğul olur.30 il keçməsinə baxmayaraq əldə heç bir nəticə əldə edilməyib.Ermənilər ATƏT-Minsk qrupundan razıdırlar,çünki zaman onların xeyrinə işləyir.Münaqişədən artıq 30 il ötüb.

4) Dövlətlərin BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq bir-biri ilə əməkdaşlıq etməsi;

Cavab 
Azərbaycan BMT-nin nizamnaməsinə uyğun olaraq bütün Dünya Dövlətləri ilə sıx əməkdaşlıq edir,sadəcə Təcavüzkar Ermənistandan başqa.

5) Xalqların hüquq bərabərliyi və öz müqəddəratını təyin etməsi;

Cavab 
Azərbaycan 1991-ci il 18   oktyabrdan müstəqilliyini bərpa edib.1988-ci ildən isə Ermənistan ərazi iddiası ilə 1994-cü ilə qədər Qarabaği işğal edib.Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar tam bərabər hüquqlara malikdirlər. Dinindən,irqindən,milliyətindən asılı olmayaraq Azərbaycan tolerant və multikulturalizm mövcud olduğu bir Dövlətdir.

6) Dövlətlərin BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq öz üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri vicdanla yerinə yetirməsi (pacta sunt servanda);

Cavab 
Bu prinsipə ətraflı cavab vermək məcburiyətindəyəm. BMT öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi gəlin baxaq layiqincə yerinə yetiribmi?
Isğal olunmuş 20% torpaqlarla bağlı 
BMT-nin 4 qətnaməsi qəbul olunmusdur.
1) Qətnamə 822
2) Qətnamə 853
3) Qətnamə 874
4) Qətnamə 884
Təəssüflər olsunki,qəbul etdiyiniz qətnamə kağız üzərində qalıb.Üstündən 27 il keçib,icra mexanizmi yoxdur.Niyə?ve Nə üçün?
Sizin qəbul etdiyiniz qərarlara hörmətlə yanaşmağa dəvət edirəm,və icra olunmasını Sizdən tələb edirəm.Ermənistan sizin bu hərəkətlərinizdən ruhlanaraq daha yeni Azərbaycan ərazilərin isğal etməyə həvəslənib.Əgər Dünyanın ən mötəbər Təşkilatı qəbul etdiyi qərarı icra etmirsə,bunun məsuliyyəti kimin üzərinə düşür? Xahiş edirəm qətnamənin tez bir zamanda icra olunmasında əməli işlər görəsiniz.

7) Sərhədlərin toxunulmazlığı;

Cavab 
Azərbaycan sərhədləri təcavüzkar Ermənistan tərəfindən pozulub.Pozulmuş sərhədin uzunluğu 485 km. torpaqlarımızın 20% isğal olunub,1milyondan çox qaçqınlarımız var. 30 mindən artıq insan həlak olub.Sərhədlərin toxunulmazlığı pirinsipi də kobudcasına pozulub.

8) Dövlətlərin suveren bərabərliyi

Cavab
Dövlət suverenliyini beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində, digər dövlətlərin suverenliyi və maraqlarına hörmət nəzərə alınmaqla həyata keçirir.  Dövlət beynəlxalq hüququn subyekti olaraq digər dövlətə münasibətdə öz gücünü həyata keçirə bilməz. Bərabər, bərabərdən yuxarı güc yoxdur (parem non habet imperium)
Təəssüflər olsun ki Ermənistan Beynəlxalq Hüququn subyekti olan Azərbaycana öz müttəfiqləri ilə bərabər öz gücünü göstərir. Beynəlxalq təşkilatlar isə bunu kənardan seyr edir. 30 ilə yaxındır torpaqlar işğal olunub, status kvo dəyişməz qalıb.Çünki qəbul olan qətnamələr icra olunmur.

9) Dövlətlərin ərazi bütövlüyü;

Cavab
Azərbaycan Dövlətinin ərazi bütövlüyü pozulub 20% Torpaq işğal olunub.
4 388 kv.km
485 km sərhədin uzunluğu
Qarabağda yaşayan Millətlər:

Azərbaycanlılar
145 450 (76.9%)

Ermənilər
40 688 (21.5%)

Digər millətlər
2 947 (1.6%)

Həlak olmuşlar
30 000 insan

Əlil olmuşlar
50 000 insan

Itkin əsir-girov düşmüşdür
6 011 insan

100 milyardlarla ABŞ dolları dəyərində Azərbaycana zərər dəymişdir.

 

10) Əsas insan hüquq və azadlıqlarına hörmət... 

Cavab 
Qarşımızda duran ən böyük problem Azərbaycanın işğal olunan 20% torpaqlarıdır.
Əgər torpaqlarımız azad olunarsa? 1milyona yaxin qaçqın öz yurd- yuvasına dönər.Bundan sonra demokratik seçkilərə də nail olmaq olar. Qanun aliliyi pirinsiplərini daha da ali etmək olar. Iqtisadi ve siyasi azadlıqlar tam bərqərar olar. Hal- hazırda müharibə şəraitində yaşayan Azərbaycan 1milyon qaçqınları evlə təmin etmək və onların sosial- iqtisadi məsələrini təmin etməklə məşğuldur. Bütün bu problemlərdən qurtulmaq üçün işğal edilən torpaqlar geri qaytarılmalıdır.BMT-nin qəbul etdiyi 4 qətnamə icra olunmalıdır.ATƏT-MINSK qrupu qərar qəbul etməlidir. Ermənilər isğal etdiyi ərazini geri qaytarmalıdır.ATƏT isə 27 ildir bu işin öhdəsindən gələ bilmir.Atəşkəs pozulanda hər 2 tərəfi sülhə dəvət edir.Ve bununla da öz işini bitmiş sayır.Bu format bizi qane etmir 27 il boş danışıq olmaz. Mən sizi (BMT) ve (ATƏT) sözdən əmələ keçməyə dəvət edirəm. Azərbaycan xalqi BMT-nin Qarabağla bağlı 4 qətnamənin icra olunduğu günü gözləyir və qaçqınlarımız öz torpaqlarına geri dönsün.Sizə təşəkkür edirəm və ən qısa zamanda 4 qətnamənin icrasını gözləyirəm.

Asaf Askarov
21.07.2020
Germany


Xudaferin.eu

00:21