,,Böyük Ermənistan" xəyallara dalmayın

Tapmısınız dünyada çox havadar,
Etmisiniz ölkəmizi bizə dar,
Məsləhətim,budur sizə, a haylar,
,,Arsak"-deyib dünyaya səs salmayın,
,,Mets Hayastan" xəyalına dalmayın.

Boşaltdınız Qarabağı,Şuşanı,
Viran qaldı Laçın,Ağdam,Xocalı,
Ağır olur körpə,qoca vəbalı,
Elə edin, sonda peşman qalmayın,
,,Mets Hayastan" xəyalına dalmayın.

Saxta keçmiş, saxta tarix yazdınız,
Alban xaçın hayiklərə yozdunuz,
İzimizi daş-qayadan pozdunuz,
Özünüzü çox ağıllı bulmayın,
,,Mets Hayastan"xəyalına dalmayın.

Hardan oldu dolma sizin,ya qatda?
Sahib çıxdız təcnisə,muğamata,
Xahiş deyil,əmr edirəm,adəta:
Çaqqal kimi nəyimiz var, çalmayın,
,,Mets Hayastan" xəyalına dalmayın.

Dənizdən-dənizə plan qurdunuz,
Harınlayıb ,həm də çox qudurdunuz,
Axmaq dığa,yüz-yüz araq vurdunuz,
Boş-boşuna gəlin-güvəy olmayın,
,,Mets Hayastan" xəyalına dalmayın.

Köpək kimi arxalandız Batıya,
Batı verdi gündə bir statiya.
Ankaraya,Tbilisiyə,Bakıya
Böhtan atıb günahların almayın,
,,Mets Hayastan"xəyalına dalmayın.

Türklər coşub çağlayarsa,qalxarsa,
Top-tüfəngi başınıza çaxarsa,
Siçan kimi sizi küncə tıxarsa,
Bit-birə tək cındır kürkə dolmayın,
,,Mets Hayastan"xəyalına dalmayın.

Aman qardaş, qoyma bizi tək qalaq
 

Qoca tarix yaxşı bilir türkük biz,
Türkmən,qırğız,uyğur,həm özbəkik biz,
Yer üzünə dağılsaq da birik biz,
Birləşək ki,düşmənə zəfər çalaq,
Aman qardaş,qoyma bizi tək qalaq!

Ermənisi,rusu,farsı birdilər,
Parçalayıb aramıza girdilər,
Başdan-başa şeytandılar,şərdilər,
Ver əlini, güclü olaq, bir olaq,
Böyük qardaş,qoyma bizi tək qalaq!

Xalqım bu gün küçələrə töküldü,
Al bayraqlar səmalara çəkildi,
Gözlərimiz Ankaraya dikildi,
Türkiyə qal ! Düşməndən qisas alaq,
Aman qardaş,qoyma bizi tək qalaq !

Təklənmişik neçə ildi haylara,
Ermənilər,ruslar hara,türk hara?
Döndü ölkəm qan-qadalı diyara,
Gəl, düşmənlər üzərinə bir dalaq,
Aman qardaş,qoyma bizi tək qalaq!

Ermənilər elə soysuz nəsildi,
Andranikin qulağı da kəsildi,
Almadılar ibrət neçə əsirdi,
Cəsədlərin toplayaq qalaq-qalaq,
Böyük qardaş,qoyma bizi tək qalaq!

Ay Yasəmən, türk eli tək, el varmı?
Türk soyunu darda,zorda qoyarmı?
Heç qarşıda bircə düşmən qalarmı?
,,Turan" olaq,bu dünyaya səs salaq,
Aman qardaş,qoyma bizi tək qalaq!

Yerdə qalmaz şəhidlərin qanları.

Doğma kəndim,ürəkləri dağlarsan,

Keçmişini yada salıb ağlarsan,
Bəs dərdini,niyə bizdən saxlarsan?
Yox edərik yer üzündən ,,yan"ları,
Yerdə qalmaz şəhidlərin qanları.

Yadımdadı,necə şaqraq obaydın,
Gündüzləri,gecələri apaydın,
Düşünürsən, kaş o çağda olaydın,
Bir çörəyə qul edəydin onları,
Yerdə qalmaz şəhidlərin qanları.

Aşot,Qurqen ruzumuzu yedilər,
Çörək verən əlimizi diddilər,
Yüz vurdular, ,,Biz aslanıq",-dedilər,
Harda qaldı,tülkü olan anları?
Yerdə qalmaz şəhidlərin qanları.

Sən başını dik tut,qəti əyilmə,
Viran oldun,amma mə'nən yenilmə,
Güclü ol,bir az döz,sən elə bilmə,
Məğlub edər bizi hayın şon(it)ları,
Yerdə qalmaz şəhidlərin qanları.

Yaltaqdılar,qapılarda nökərlər,
İşləri düşəndə  min dil tökərlər,
,,Ermənini qapında gör,"- deyərlər,
Yer üzündən yox olsun, ad-sanları !
Yerdə qalmaz şəhidlərin qanları.

Bir həyasız millətdilər,onursuz,
Şər atarlar,onlar mə'nən qürursuz,
Hər bir yerdə,hər bir işdə uğursuz,
Bir qəpiyə dəyməz şöhrət-şanları,
Yerdə qalmaz şəhidlərin qanları.

Yasəmənəm,Türkmən eli,türkük biz, 
Haydı gəlin,düşmən qanın tökək biz,
Canın alıb, ciyərlərin sökək biz,
Məhv eləyək Zori Balayanları !
Yerdə qalmaz şəhidlərin qanları.

Yasəmən Qara
xudaferin.eu

 

15:39