Üzən məzənnə rejimi 2021-ci ilə kimi uzadılacaq?

 

Azərbaycanda 2018-2021-ci illərdə pul siyasətinin prioritet istiqamətləri açıqlanıb.
 

Bu, 2018-2021-ci illər üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəricilərində əksini tapıb. Sənəddə vurğulanıb ki, qeyd edilən dövrdə makroiqtisadi koordinasiyanın gücləndirilməsi, inflyasiya hədəflərinə nail olunması sahəsində pul siyasəti və büdcə-vergi siyasəti arasında qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsinin ölkədə makroiqtisadi sabitliyin dayanıqlığı üçün vacib şərtlərdən biri olduğu nəzərə alınaraq, pul siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində nəzərdə tutulan pul proqramının reallaşdırılması, habelə likvidliyin effektiv proqnozlaşdırılması istiqamətində aidiyyəti dövlət qurumları arasında koordinasiya, eləcə də iqtisadiyyatda gözləntilərin effektiv idarə olunmasının vacib elementi olaraq bu sahədə siyasətin aktiv kommunikasiyası və hesabatlılığın təkmilləşdirilməsi çərçivəsində müxtəlif hədəf qrupları ilə dialoqun gücləndirilməsi nəzərdə tutulub.

Bundan başqa, çevik məzənnə rejiminin iqtisadiyyatın mənfi xarici şoklardan etibarlı qorunması, iqtisadiyyatın və tədiyə balansının tarazlaşdırılması üçün vacibliyi nəzərə alınaraq inflyasiyanın birbaşa hədəflənməsi rejiminə keçidin ilkin şərti kimi üzən məzənnə rejiminin tətbiqinin davam etdirilməsi planlaşdırılır. Bununla yanaşı, maliyyə bazarlarının inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq pul siyasətinin operativ hədəfi kimi ilkin mərhələdə pul təklifi, sonrakı mərhələdə isə qısamüddətli faiz dərəcəsindən istifadə edilməsi, pul siyasətinin yeni əməliyyat lövbəri kimi qısamüddətli faiz dərəcəsindən istifadə olunması üzrə monetar islahatlar proqramının hazırlanaraq həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub.

BakuPost.az

09:40