Ruhun şad olsun dağlarımızın mərd oğlu

Milli Azadlıq Hərəkatımızın Öndərlərindən biri,Azərbaycanı canından artıq sevən,Qarabağın işğalını özünə dərd edən,qəlbi uşaq qəlbi kimi təmiz,paxıllıqdan,
riyakarlıqdan uzaq,səmimi və vəfalı Vətən oğlu İsgəndər (İsgəndər Həmidov) Bəyə,heyif Qarabağın Azadlıq günün görmək nəsib olmadı...

Ruhun şad olsun dağlarımızın mərd oğlu

Dərin hüzün və etiramla Elman Mustafazadə

P.S. 29 il öncə,səhərə kimi Qarabağın işğaldan xilas yolların dartışdıq...

Elman Mustafazadə

Xudaferin.eu

18:48