Әfqan Muxtarlının hәyat yoldaşı Gürcüstan prokurorluğunda

 

Әfqan Muxtarlının hәyat yoldaşı Leyla Mustafayeva vә vәkillәri Baş Prokurorluğa dәvәt olunublar.
 

Bu görüş Әfqan Muxtarlı işini Daxili İşlәr Nazirliyindәn Prokurorluğa tәhvil verәn ilk görüşdür. “Prokurorluğa cavab vermәli olduğu bir çox sual var. Әfqanın necә qaçırıldığının cavabını gözlәyirik. Polis bu sualları iki aydır cavablandırmır. Bu müddәtdә Prokurorluğun araşdırmasına güvәnib güvәnmәdiyimi deyә bilmәrәm. Әn qısa müddәtdә işin ya araşdırılmasını görәcәyik, ya da polislәr kimi heç bir şey etmәyәcәklәrinin şahidi olacağıq. Belә olduğu halda isә Gürcü Arzusunun siyasi iradәsi ilә qarşı-qarşıya olduğumuzu görәcәyik”- deyә Leyla Mustafayeva bildirib.

 

Xudaferin.eu
Gürcüstan, “Tiflis Bürosu”

 

09:11