ARTIQ O YOXDUR SÖZÜN SONU...

O bizim tarixi yaddaşımız idi...
O www.xudaferin.eu idi...
O bizim gələnəyimimiz idi...
O Şimali Cənubu birləşdirən sinvolumuz idi..
O bir Azerbaycan idi...
O özü bir Dünya idi..
O Ənvər Çingizoğlu idi..

Yaradanın rəhməti də, mərhəməti də özünə qalsın... Artıq O yoxdur. Sözün sonu.

Xudaferin.eu

11:27