Ərgənəkon Bayramınız Mübarək

Türkün qədim Ərgənəkon adlanan yaz bayramı dinclik, dostluq, qardaşlıq, sülh və əmin-amanlıq bayramıdır.

Bu bayramda bütün küsülülər barışar, hər cürə mifrətə və ədavətə son verilər. Bundan əlavə Ərgənəkon bayramı bütün millətlər üçün sevgi, barış və qardaşlıq kimi dəyərlərin əhəmiyyətini xatırladan müqədds bir bayramdır.

Azərbaycan üçün bu bayram bu il xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Uzun illərin işğalından sonra torpaqlarımız tam azad olaraq alnımızın qara ləkəsi silinmişdir. Bunu nail olan igidlərimiz haqqı dayıma boynumuzdadır.

İndi bir çox olkələr üstümüzə düşməcəsinə gəlsələr də, biz yenə hamısına dost əlimizi uzadaraq barış istəyirik.

Dünyamızı yalnız biri-birimizə nifrət deyil, sevgi məhəbbət xilas edəcək.

Hamınızın Ərğənəkon Bayramınız Mübarək!

Hörmətlə Elman Mustafazadə

Xudaferin.eu

12:35