Qürbətdə doğulan Qazi övladları

Dünən QAT sədri Akif Nağı ilə birlikdə Lüksembruqun bir kəndində yaşayan Qarabağ Qazimizə baş çəkdik.

 Lüksembruqda doğulan və məni ilk dəfə görən bu şirin-şəkər körpələr boynuma atıldılar...

 Inanın Akif Bəyin təyyarəsi olmasaydi, bu balalarla doyunca uşaq kimi evcik-evcik oynayardım...

Qürbətdə doğulan, bir neşə dil bilən gələcəyin Öndərləri, Azərbaycan türkcəsində dil-dil ötürdülər, özü də dadlı Tovuz ləhcəsində...

Ya Ulu Tanrım, öz böyüklüyün naminə bütün balaları qoru.

22:22