Faşizm üzərində qələbənin nöqtəsini Azərbaycan döyüşçüləri qoydular

Ruslar dünyanın ən istedadlı, səmimi, eləcə də, sadəlöhv xalqıdır. Kreml isə həmişə Azərbaycan əvəli və əzəli düşməni olub... Əslində Kreml elə rus xalqının da düşmənidir... Çünki Kremldə heç vaxt rus olmayıb... Eh... Zavallı Azərbaycan... Bir yanın İran, bir yanın Rusiya və ermənistan, hakimiyyətin isə yadlar əlində... Bizlər isə, ya özgələr üçün, yada bir-birimizi öldürmək üçün yaranmışıq sanki...


 

Elman Mustafazadə
Avropada "Azərbaycanın Dostları" Cəmiyyətinin sədri

Xudaferin.eu

00:08