Araşdırma

Qarabağ üsyanı – 100: Otuzikilərin dastanı
Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda döyüşlərdə canından keçmiş əsgər və zabitlərimizə ithaf olunur ARİF ƏLİYEV Hələ Gəncə üsyana qalxmamışdı, qırğın olmamışdı. 1920-ci ilin martında qərb sərhədlərimizin müdafiəsinə göndərilmiş 20 minlik qoşundan mayın ortalarına Qarabağda 6 minlik qüvvə...
Sadıq bəy Əliverdibəyov: Üzeyir bəyin riyaziyyatçı dayısı - ARAŞDIRMA
Kökcə Qarabağlı olan Sadıq bəy Əliverdibəyov nəcib bir soya bağlı idi. Ulu babası Hüseyn bəy Əli bəy oğlu 1743-cü ildə Qarabağın Bayat nahiyəsinin Pərioğlular obasında anadan olmuşdu. Molla yanında oxumuşdu. Əvvəlcə Pənahəli xana, sonra İbrahimxəlil xana xidmət etmişdi. Hüseyn bəyin Əliverdi...
Bu şanlı tariximizi təkrarlamaqda fayda var
28 may 2020-ci il Azərbaycan Qadınının bulvara ayaq basmasının 101-ci il dönümüdür.  Düz 101 il öncə, 28 may 1919-cu ildə - Cümhuriyyətimizin 1-ci ildönümü şənliklərində Bakı küçələri əllərində gül-çiçək, övladları ilə birgə bayram edən qadınlarla aşıb daşır. Lakin sahil parkı ənənəvi olaraq...
Vəzirovun tamamlanmış yarımçıq portreti - Bir əsrə bərabər ziddiyyətli ömür yolu...
Bu gün Əbdürrəhman Vəzirovun 90 yaşı tamam olur. Cəmi 1 il 7 ay Azərbaycan SSR-ə rəhbərlik etmiş bu şəxs haqqında ölkədə birmənalı rəy olmasa da,  tanınmış yazıçı Vahid Qazinin Ə.Vəzirovun  “Parterin ilk sıralarında” adlı kitabı əsasında qeydə aldıqları,  Azərbaycan tarixinin...
Mirzə Məhəmmədbağır bəy İbrahimbəyov: Xalq müəllimi
Yaxın və Orta Şərq ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda müəllim ən hörmətli şəxsiyyət, məktəb isə müqəddəs yer hesab edilmişdir. Azərbaycanda təlim-tərbiyə və elm ocaqları həmişə sevilərək yad edilən müqəddəs yerlər olmuşdur. Dünyəvi elm təlimi məktəblərinin tərəfdalarından biri kimi tanınan Mirzə...
Cavad bəy Cavanşir: Eldar adam
    Cavad bəy Qarabağda məşhur olan Cavanşir elinin Sarıcalı oymağına bağlıdır. Atası kapitan Əsəd bəy çar zabiti idi. Babası Nəcəfqulu  bəy Qarabağın böyük mülkədarlarından idi. Ulu babası Əsəd  bəy Qarabağ xanlığının seçkin sərkərdəllərindən sayılırdı. Babasının babası...
Məşədi Məhəmmədqasım bəy Dizaqi: Erməni fitnəsinin qurbanı
  Erməni amilini Cənubi Qafqazda təşkil edənlər və ondan öz imperiya məqsədləri üçün istifadə edən hegemon dövlətlərin dəstəyi XIX əsr  boyu avantüralara söykənən erməni fitnəsinin yeni-yeni faciələr törəməsinə münbit şərait yaradıb. Fürsət düşəndə pislik etməkdən çəkinməyən...
Mir Аbdullа əfəndi Əfəndiyev: Məzhəbçi, mülkədar, məktəbdar
XIX əsrin ikinci yarısı Qarabağda dinclik dövrüdür.  Qarabağ nəhayət dərin tarixi sarsıntılar zolağından keçə bilmişdi. Ziyalılar artıq milli dəyərləri yaşada bilirdilər. Belə ziyalılardan biri də Mir Abdulla əfəndi Əfəndiyev idi. Mir Аbdullа əfəndi Qarabağın Xirdapara-Dizaq mahalında ünlü...
Hacı Həsən bəy Şəmşibəyov: Xeyrxah və xeyriyyəçi
Hacı Həsən bəy Qarabağda, Şuşada tanınmış şəmşibəyovlar soyuna mənsubdur. Bu soy Cavanşir elinin Yağləvənd oymağının Külədərli tayfasına bağlıdır. Babası İsmayıl bəy Şəmşi bəy oğlu 1762-ci ildə Cavanşir-Dizaq mahalının Yağləvənd obasında anadan olmuşdu. Mədrəsə təhsili almışdı. Şuşa şəhərində...
ABŞ arxivindən qədim Azərbaycan şəhəri İrəvanın görüntüsü yayıldı – Video
ABŞ-ın hərbi arxivlərindən qədim Azərbaycan şəhəri İrəvanın unikal görüntüsü yayılıb. Sözügedən kadrlar 1919-cu ildə ABŞ-ın hərbi missiyası Türkiyə və Ermənistanda olarkən çəkilib. Görüntülərdə İrəvan istehkamları əksini tapıb. Bu qala 4 iyul 1679-cu ildə baş verən dağıdıcı zəlzələdən sonra...
Mahmud Pənahiyan - Pənahəli xanın kommunist törəməsi - ARAŞDIRMA
Mahmud Qulamhüseyn xan oğlu Pənahiyan Təbriz şəhərində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra Ali hərbi məktəb bitirmişdi. Pənahəli xanın törəməsi, İbrahimxəlil xanın kötücəsi, Əbülfət xanın nəticəsidir.            ...
“Məni Şuşada basdırmasaz, məzarıma bir xarı bülbül qoyarsız”
Şuşasız 28-ci ilimiz. Sözlərin deyil, əməllərin danışmalı olduğu bir zamandayıq, lakin yenə də bir xatirəni əziz oxucularla bölüşmək istərdim. Ötən il məhəlləmizin Əsmər nənəsi vəfat etdi. Əsmər nənənin 82 yaşı var idi. Çox mərd, yaşına rəğmən çevik, iradəli və mehriban xanım idi. Öz nəvələri...
«Arsaq» adının işlədilməsi ermənilərin tarixi aspektdə bizə qarşı informasiya hücumudur
Xaqani Ədəboğlu Dəyərli ziyalımız və oxucumuz Etibar Əhmədlinin Arsaq adı ilə bağlı çaldığı həyacan təbilinə cavab olaraq, iki iri həcmli araşdırma yazısını birlikdə yayınlayırıq. Bu gün «elmsiz mediyamız və elmimiz» erməni deyib yapışdığımız hayların Qarabağın adını dəyişib iyrənc hala...
«Koronavirusnamə», yaxud «Taclı Virusun» nağılı
Xaqani Ədəboğlu Boynuma sarılma gülüm, Məndən sənə keçər ölüm… (Nazim Hikmət — koronavirusa yazmayıb ha) #Evdəqal ayı idi. Çox düşündüm və nağılsevər xalqımıza öz dilimizdə bir nağıl danışmaq qərarına gəldim. Bu əzabkeş xalqın çəkdiklərini gördükcə, bir nağıl danışıb ona ağrılarını...
Mahmud Pənahiyan - Pənahəli xanın kommunist törəməsi - ARAŞDIRMA
Mahmud Qulamhüseyn xan oğlu Pənahiyan Təbriz şəhərində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra Ali hərbi məktəb bitirmişdi. Pənahəli xanın törəməsi, İbrahimxəlil xanın kötücəsi, Əbülfət xanın nəticəsidir.            ...
World War II and Azerbaijan
by Vagif Agayev, Fuad Akhundov, Fikrat T. Aliyev and Mikhail Agarunov May 1995 marks the 50th year commemoration of the Allied Victory of World War II. Despite the major commemoration events that will be taking place throughout the world, very little is actually known in the West...
Mirzə Məhəmmədhüseyn bəy Qarabaği: Xəttat, tarixçi, şair
Mirzə Məhəmmədhüseyn bəy Qarabağda məşhur olan gülməmmədbəyovlar soyundandır. Kiçik yaşlarından şeirə, sənətə, elmə marağı olan bu şəxsiyyət həmçinin xəttat kimi bütün Qafqazda tanınmışdı. O, atasının yolunu davam etdirərək, gələcəyin tanınmış tarixi şəxsiyyətlərindən biri olmuşdur. Mirzə...
Əli bəy Əlibəyоv
Qarabağlı həkimlərdən biri də Əli bəy Əlibəyovdur. Soy-kökü Cavanşir elinin Dədəli oymağının Hacıəlibəyli tayfasına bağlıdır.           Atası Qulu bəy Hacı Əli bəy oğlu 1834-cü ildə Cavanşir-Dizaq mahalının Dədəli obasında dünyaya göz açmışdı. İbtidai...
Məhəmməd bəy Sərməstbəyov: Bəsirət gözlü şəxsiyyət
Məhəmməd bəy Mehri mahalında tanınmış Sərməstbəyovlar soyuna bağlıdır.  Bu soyun ulu babası Məlik Kəlbəli bəydir. Məlik Kəlbəli bəy Qarabağ xanlığının Qapanat, Çulundur, Mehri mahallarının naibi olmuşdu.           Məlik Kəlbəli bəyin Sərməst bəy...
Məşədi Əsəd bəy Qarabaği: Unutduğumuz şair
Əsəd bəy Məşədi Həsən oğlu  1854-cü ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra mədrəsədə oxumuşdu.           Məşədi  Əsəd  bəy  Şuşada  oxuyub,  təhsilini  başa ...
Cümhuriyyət qatillərinin acı sonu — ARAŞDIRMA
Cavid İsmayıl, tarix üzrə fəlsəfə doktoru 100 il əvvəl — 1920-ci ilin bu günündə Şərqin ilk demokratik respublikası olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Sovet Rusiyasının hərbi təcavüzünə uğradı. Müstəqil Azərbaycanın işğal planı əvvəlcədən hazırlanmış və Sovet Rusiyasının rəhbəri Vladimir İliç...
Qəhrəmanlıq marşını, oyun havasına çevirən bir xalq bədbəxtdir…VİDEO
Ermənilərin təşkilatçılığı ilə vaxtilə ruslar tərəfindən Cənubi Azərbaycan ərazisinə yerləşdirilən Aysorlarda bu hadisələrdə ermənilər tərəfdən çıxış etmişdirlər. Aysorlara yerli türklər Cilo deyirdilər. Hadisələr öncə Urmiya şəhərində başlasa da, hələ 1917-ci ildən ermənilərin yerli türklərə...