08 May 2020

Dünya şöhrətli yazıçı Anarın Şuşa ağrıları

Xalq yazıçısı Anarın "Qarabağ şikəstəsi" adlı yazısı ilk dəfə 1985-ci ildə "Ulduz" jurnalının 8-ci nömrəsində işıq üzü görüb. Sonralar "Qarabağ şikəstəsi"müəllifin "Dünya bir pəncərədir" (1986) kitabına da daxil edilib. Şuşa və ümumiyyətlə Qarabağ mühitini təsvir edən, insanların yaşam tərzindən, adətlərindən, xasiyyətlərindən, həyat qanunlarından bəhs edən bu əsərdən yeni nəsil xəbərsizdir. Ona görə məhz 8 may günü - Şuşanın işğalı günü "Qarabağ şikəstəsi"ni oxucularımıza təqdim etməyi lazım bildik.