Azərbaycanın xarici borc yükü artır

 

Azərbaycanın xarici borcları durmadan artır. Hazırda Respublikamızın xarici dövlətlərə və maliyyə istitutlarına borcu 12 mlrd. 241 mln. manat təşkil edir.

Qeyd edək ki, xarici borc qrafiki illər üzrə 1 yanvar göstəricilərinə uyğun tərtib edilmiş və manat valyutası ilə göstərilmişdir. 2015-ci il yanvarın 1-i tarixinə qədər dövlət borcu tədricən artır, lakin 2015-ci ildən 2016-cı il arasında borclarda kəskin artım müşahidə olunur. Əslində həmin dövrdə manat valyutasında ifadə olunmuş xarici borcların kəskin artımının əsas səbəbi 2015-ci ildə ardarda həyata keçirilən devalvasiyalar olmuşdur ki, bu da manatı dollara qarşı dəyərdən salmış və manat ifadəsində xarici borcu kəskin artırmışdır. Lakin bu, dollar valyutasında xarici borcun artımını istisna etmir. 2017-ci il yanvarın 1-ə olan göstəricilərə əsasən Azərbaycanda adambaşına düşən xarici dövlət borcu 704,7 ABŞ dollarıdır. Xarici borcun Ümumi Daxili Məhsula nisbətində də artım müşahidə olunur. Bu nisbət 2017-ci ildə 2012-ci ilə nəzərən 8,6%-dən 20,4%-ə qədər qalxmışdır. Bu isə xarici borcun ÜDM-nin 1/5-i qədər olduğunu göstərir. Azərbaycan üçün bu nisbətin təhlükəli həddi 30-40% qəbul olunur.

 

Banco.az

 

09:16