04 May 2020

Erməni qadınının kimliyi haqqında bir neçə məsələ

Mahir Qabiloğlu

Dinlərarası nifaq. Səlib, xaç yürüşləri. Cihad. Qılınc müsəlmanı. Dini sərhədlərin genişləndirilməsi. Kafir adı altında eyni olan iki insanın bir-birini öldürməsi. Kişilərin başlarının kəsilməsi, amma qadınlara dəyməmək. Onları dinə, imana gətirmək. Müsəlman etmək, adın dəyişmək. Və yaxud da əksinə … xristian dinini qəbul etdirmək, adını dəyişdirmək.  Səmavi dinlər də kafir olmasına baxmayaraq qadınları hifz edirdi.