09 July 2019

Xəstə vücudun hallyüsinasiyaları, amma gerçək sifətdə

Xudaferin.eu "Xəstə vücudun hallyüsinasiyaları, amma gerçək sifətdə" adlı məqaləni təqdim edir
 

Milli varlığın etirafı çox böyük qürur adrenalinidir. Biri rusdur, biri ingilisdir, biri almandır, hər üçü də heç vaxt mənsubiyyət qüruru sərgiləməyib, amma və lakin, şovinizmin baniləridir, imperiya iddiaları bütün bəşəriyyətə sarsıntılar yaşadıb.

Biri ərəbdir, farsdır, əfqandır, hinddir, çindir, dini mənsubiyyət əsiridir, hər kəsi hər yerdə hər kəslə hər yerdə qırğındadır!