Unudulmaz Alim

Amerikada Azərbaycanı azərbaycanlılardan heç də az deyil daha fəal, daha səmərəli və daha şərəflə təmsi edən və bizim millli kimliyimizi obyektiv olaraq bütün dünya mediyasında işıqlandıran, bu təmənnasız xidmətinə görə millətimizin qəlbində özünə əbədi məhəbbət qazanmış lakin Azərbaycanda əməyi əsla qiymətləndirilməyən dünya şöhrətli tarixç Alim, Tadeusz Świętochowski...

Ruhun şad olsun Böyük, Humanist İnsan!

Bir gün Sənde yada düşərsən və onda adına yəqinki Azərbaycanda küçə və xiyabanlar olar...

Nur içində yat Böyük İnsan. Ruhun şad olsun eziz Tadeusz Świętochowski.

Elman Mustafazadə

P. S. Şəkildə Azərbaycan diasporunun təmənnasız və dəyərli övladları, soldan sağa:
Hicran Aliyeva, Tahir Hacıyev, Tadeusz Świętochowski, bəndəniz Elman Mustafazadə ve Qalib Ağayev.

Warszawa, 2013
Xudaferin.eu

18:45