Həyat Dərsi

Müəllim lövhəyə vurma cədvəlin yazıb bitirdikdən sonra, şagirdlər hamısı müəllimə irad tutub gülməyə başladılar, çünki birinci tənlik səhv idi və sonra müəllim dedi:

"Mən birinci tənliyi qəsdən səhv yazdım, çünki sizə vacib bir həyat dərsi öyrənmənizi istədim. Dünya səninlə belə rəftar edəcək.

Görürsünuz 9 dəfə DÜZGÜN yazdım amma heç biriniz buna görə məni tərifləmədiniz, ancaq etdiyim bir səhvə görə hamınız məni ələ salıb tənqid etdiniz.

Deməli, həyat da belədir...

Dünya sənin milyon dəfə etdiyin yaxşılıqları heç vaxt qiymətləndirməyəcək, ancaq etdiyin bir səhvə görə səni tənqid edəcək, üstünə tənələr yağdıracaq.

Ancaq heç vaxt məyus olma, xeyirxahlığından qalma, həmişə bütün istehza və tənqidlərdən yuxarı qalxın. Güclü olun.

Xudaferin.eu

17:36