07 November 2023

SALAM ÜÇRƏNGLİ BAYRAĞIM!

Hər şey sənin üçün üçrəngli bayrağım! 

Analar doymaz övladlarından.

Bax elə bu an hardasa bir ana həzin - həzin laylay deyir" Laylay balam ay laylay. İgid balam ay laylay" . Beşiyin deyil , bir baş daşına sarılıb xısın-xısın - ağlayır. Ətrinə doymadığı övladının ətrini , gülüşünə doymadığı balasının gülüşünü axtarır ana.

Haradasa bir bacı köks ötürür vağzalı sədasına. Qardaşının xonçaları bəzənib qalmış, əhd ürəyində yanmışdı. O yanmış bacı ürəyi közlənə - közlənə qalıb, dünya suyunun belə o közü söndürməyə qüdrəti yetməz.