ORADA TÜRK VAR MI ?

Bir başbakan konuşmuş. Konuşunca bir kimlik ortaya çıkmış,bir tavır,bir duruş…

" Yıllarca bu ülkede bir şeyler yapıldı. Farklı etnik kimlikte olanlar ülkemizden kovuldu. Acaba kazandık mı? Aklı selimle bunlar düşünülmeli. Bu aslında faşizan bir yaklaşımın neticesiydi. Bu hatalara zaman içerisinde, zaman zaman biz de düştük. Ama aklı selimle düşününce 'şuralarda ne gibi yanlışlıklar yaptık' diye şöyle bir başımızı iki elimizin arasına aldığımızda hakikaten ne yanlışlar yapmışız diyorsunuz. "
Ne güzel değil mi? Bunu Hitler Almanyası’nın başbakanı demedi,ya da günümüz Almanyası’nın…Geçmişte milyonlar öldürüldü orada ırklarından,dinlerinden dolayı…Günümüzde de öldürülüyor…Evleriyle beraber yakılıyor…Ama Alman başbakanları asla kendini faşistlikle suçlamıyor…
Bunu ,İsrail başbakanı da söylemiyor…Kurulduğundan bu yana İsrail devlet terörüyle ölenlerin sayısını toplasanız iki Filistin devleti eder…Ama İsrail başbakanları asla kendini faşistlikle suçlamıyor…
Fransanın,İtalyanın,İngilterenin öldürdüklerinden kim bilir kaç devlet kurulurdu…Ama onlar asla kendilerini Faşistlikle suçlamadılar….Suçlayanlara da tepkilerin en sertini gösterdiler…
Ermenilerin 20.yüzyılın başlarından itibaren Azerbaycan ve Türkiye’de öldürdükleri Türk sayısı neredeyse bu günkü nüfusları kadardır…Yani bir hesapla her Ermeni bir Türk öldürmüştür..Ellerinden,evlerinden,ülkelerinden kan kokusu hala gelmeye devam etmektedir…Hiçbir Ermeni başbakanı,devlet başkanı asla kendini faşistlikle suçlamıyor…Aksine Türk öldürdüğünü kanıtlamayanı devlet başkanı seçmiyorlar…Meselâ Karabağ katliam ve sürgünlerinin baş sorumlusu ,eli kanlı katil Koçaryan..O ve yandaşları cinayetlerini bir övünç madalyası gibi göğüslerinde taşıyorlar. Kimse onlara faşist demiyor..Diyemiyor…
200 yıldır Anadolu’ya doğru çekilmişiz..Kaçmışız…Sürülmüşüz…Mezarlarımız oralarda kalmış..Ölülerimiz yollarda kalmış…
Girit’ten sökülüp atılmışız ,Makedonya’dan ,Balkanlar’dan ,Mora’dan, Selanik’ten ,Yanya’dan , Vardar Ovası’ndan,Drama’dan,Üsküp’ten,Kosova’dan,Batı Trakya’dan ve daha nice nice nazlı Türk şehirlerinden..Alırken de can vermişiz,bırakıp giderken de…Mezarlarımız kalmış orada Fatihasız…Camilerimiz ezansız..Ve yetim bırakıp ırzını,namusunu düşmana emanet ettiklerimiz…
Ya bir çölde,bir yolda,bir nehirde bırakıp gittiğimiz canlar..Ya mezarsız,izsiz kalanlar…Bedenler kurda kuşa yem oldu da,ruhları nerede kaldı? Hayır…Yanılıyorsunuz…hiçbir yere gitmediler…Hepsi bırakıp kaçtığımız yerlerdeler ve bizleri bekliyorlar..Öksüz ruhlar..yetim ruhlar…
Arabistanı saymıyorum bile..Çöllerde kalan,din kardeşlerimizin(!) kurşunları ,hançerleriyle parçalanan,çölün kumlarına karışan Mehmetlerin kanlarını…Trablus vilayetimizi,bir deli yönetiyor ve bizim başbakanlarımızdan biri saygı nöbetine durmuş…Bağdat,Basra vilayetlerimiz Conilere emanet…Musul ,Kerkük vilayetlerimiz bir soysuzda…
19 ve 20. Yüzyıldaki sürgünlerde öldürülen Türk sayısı 5 milyonu geçiyor..Peki bu katliamların faşistleri kim? Adlarını söylemeye cesaret edebilecek bir Türk büyüğü var mı?Peki bunu sadece gafletle veya dalaletle açıklayabilir miyiz?
Kırımdaki Faşizmi kim sahipleniyor? Trene binişiyle inişi arasında geçen sürede nüfusu yarıya inen Kırım’daki Türklere uygulanan soykırımın suçlusu kim? Batı Trakya’daki Türk katliamlarının sorumlusu kim?Bulgaristan’da isimleri değiştirilen,öldürülen, tren vagonlarına doldurulup hayvan gibi sürülen Türkleri unuttunuz mu?Daha dün oldu bu hadiseler..1986’da..1 haftada 150 bin Türk sürülüvermişti..Bu sürgünün faşistleri kimlerdi ?
Ahıska Türkleri nereliydiler? Nereye sürüldüler ? Bu sürgünün Faşistleri kimler ?
Bu ülkede 150 binden fazla Ermeni vizesiz çalışırken,yüzlerce,binlerce,İran ve Irak-Kerkük Türkü öldürüleceği bilindiği halde kaçtığı ülkelere iade edildiler…Bu cinayetlerin faşistleri kimler?..
Bu ülkedeki Ermeniler çıkardıkları gazetelerde bu ülkeye hakaretler yağdırdıkları halde bu ülkede birinci sınıf vatandaşken,Ermenistan adlı ülkede neden bir tek Türk yaşayamıyor,neden 1 milyondan fazla sürgün Azeri Türkü 17 yıldır çağdışı,ilkel şartlarda yaşıyor? Bu sürgünün Faşistleri kimler?

***

Bir başbakan konuşmuş. Konuşunca bir kimlik ortaya çıkmış…Bir tavır…Bir duruş…
" Yıllarca bu ülkede bir şeyler yapıldı. Farklı etnik kimlikte olanlar ülkemizden kovuldu. Acaba kazandık mı? Aklı selimle bunlar düşünülmeli. Bu aslında faşizan bir yaklaşımın neticesiydi. Bu hatalara zaman içerisinde, zaman zaman biz de düştük. Ama aklı selimle düşününce 'şuralarda ne gibi yanlışlıklar yaptık' diye şöyle bir başımızı iki elimizin arasına aldığımızda hakikaten ne yanlışlar yapmışız diyorsunuz."

***

Ve bir devlet adamı konuşmuş…Orhun kitabelerinden,ebediyete akan bir öğüt vermiş;
" Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!  
Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK, 20 Ekim 1927
Bu mübarek hitabenin her satırını yalnız kalan ruhuma,benliğimin her zerresine kazırken, kırgınlıkla,kızgınlıkla bağırıyorum…Heeeeeeeey orada Türk var mı? Ses verin….

23:49