Bu da məndən....

Necədə yaratmış gözəl insanı
Hər şeyin sahibi o uca TANRI!
Düşünmək üçün lazımdırsa baş
Shivə etmək üçün bir cüt qara qaş.
Şəlalə tək tökülür saçlar ciyinə
O verir yaraşıq qıza-gəlinə
Dünyanı görmək üçün çox mühümdür göz
Dilimiz söyləyər dadlı-şirin söz
Gözü görməyənə kor demərəm mən
Görüb anlamırsa başqa məsələ
Agızdan tökülür ləl və cavahir
O zaman ki insan sözünü bilir.
Burnumuz olmazsa bilərikmi biz?
Necə ətirlidir çiçək və dəniz.
Nəfəs almaq üçün gərəkdir ciyər
Onsuz yaşayarmı söylə bir nəfər?
İnsan mühərriki adlanır ürək
Yuva qurur orda sevgi və dilək
Adamı aparır hər yerə ayaq
Odur bütün yaranışlara dayaq
Ellərin çox mühüm vəzifəsi var
Həm oxşar həm qırar,nələr yaradar.
Mədəyə dəyirman daşı deyərlər
Boğazdan keçəni həmən üyüdər.
Yaradan insanı gözəl yaratmış
Agılı vermişki, dinlə az danış
İnsansa çox zaman unudur bunu
Başı cixmaz  yerə soxur burnunu
Düz edə bilməzsən əyilen kəsi
Onun əməlləri üzün ləkəsi.
Başın soyuq olsun ürəyin isti
O zaman haqq yolu sənin olacaq
Səbirli olanlar hər zaman udur
Öz məsləyin üçün vuruşsan  ancag!

Ofeliya Rəhimli
xudaferin.eu

15:26