Turkiyenin Tomris Hatunu— Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisini kurduktan sonra dün önce Anıtkabir’i ziyaret etti, ardından Hacı Bayram Veli türbesine gitti. İYİ Parti’nin sembol tanıtımda Akşener’in çıkış noktasının Saka Kraliçesi Tomris Hatun olduğu anlaşıldı!

dün önce Anıtkabir, ardından Hacı Bayram Veli’nin türbesine gidip dua etmişti. Burada Akşener'e, partisinin logo ve ambleminin tartışılması konusu sorulmuştu. Akşener, “İlgiye bağlıyorum. Yok farz edemiyor kimse” demişti.

Meral Akşener'in seçtiği amblem, partinin adı ile ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Partinin adı açık açık ifade edilmese de Osmanlı İmparatorluğunun da çıkış noktası olan Oğuzların Kayı Boyu'nun Tamga'sı IYI'dan ilham alındığı kamuoyunda paylaşılıyor. Bu konuda Akşener'in açılacak davalarla başı ağrıyacak gibi görünüyor. Partinin güneş sembolü içinse değişik iddialar ortaya atıldı.

AKŞENER'İN ÇIKIŞ NOKTASI
’nin “Sembolümüz Güneş” adlı tanıtım metinlerinde Akşener’in çıkış noktasının Saka Kraliçesi Tomris Hatun olduğu görüldü. hikâyeleştirilerek özetle şöyle anlatıldı:

“Atalarımızın efsaneleri anlatılagelir ki ‘Kainat evvelce kaos halinde bir karanlık imiş, Güneş oradan doğmakla onu ikiye parçalamış’. Ve o Güneş ki kimi zaman Oğuz’un hanımı olarak çıkmış karşına, Orta Asya’da hüküm süren o büyük Hakan’ları doğurmuş, kimi zaman da ona yön vermek için aslan, kurt kılığında girmiş Oğuz’un çadırına.

Картинки по запросу Tomris

 

Ve böyle başlamış ecdadımızın anlı, şanlı tarihi. Güneş kimi zaman ulu Saka Kraliçesi Tomris Hatun olmuş, geçmiş ordusunun başına. Tarihin gördüğü ilk kadın hükümdar olmuş... Güneş gibi doğmuş ülkesinin üstüne, yüce bir hükümdar olmuş.”

İŞTE DÜNYANIN İLK KADIN HÜKÜMDARI: TOMRİS HATUN
Asıl adının Demir olması gereken fakat eski Yunan tarihçilerinin Tomiris ve Demurus diye adlandırdıkları bu kadın, Peçenek Türklerindendir. Onun, taşıdığı ad gibi bir demir olduğunu bu içerikte göreceksiniz.

1. Dünya tarihinin ilk kadın hükümdarı ve o bir Türk!

Tomris, Tomyris Türkçe karşılığıyla temir (demir) anlamına gelmektedir. MÖ 6. yy'da yaşadığı sanılan Saka kraliçesidir.

2. Pers İmparatoru Büyük Kiros hiç durmadan Saka topraklarına akın ediyordu.

Ancak yakılmış topraktan başka bir şey bulamıyordu çünkü Sakalar sürekli geri çekiliyorlar ve savaşa uygun bir an, bir mevzi bekliyorlardı. Bu koşullar gerçekleşmeyince savaşa girmiyorlardı.

3. Zeki ve güçlü bir hükümdardı.

Sakaları kovalamaktan bıkan Büyük Kiros, İran'a geri dönmek zorunda kalıyordu. Bir süre sonra kendisine tabi olması ve kendisiyle evlenmeyi kabul etmesi karşılığında Tomris Hatun ile uğraşmayacağını vadetti. Tomris Hatun bunun bir oyun olduğunu biliyordu ve teklifi reddetti.

4. Büyük Kiros tekrar Saka topraklarında...

Büyük Kiros, büyük bir ordu toplayarak tekrar Saka topraklarına girdi. Bu orduda savaş için eğitilmiş yüzlerce köpek de vardı. Tomris Hatun artık kaçmanın yarar sağlamayacağını anlayıp uygun bir alan seçip Büyük Kiros'un ordusunu beklemeye başladı. İki ordu, aralarında birkaç kilometre kalacak bir biçimde mevzilendi.

5. Güneş battığı için savaşa tutuşmazlar, ancak gece Büyük Kiros bir hile düşünmüştür...

İki ordunun arasında bir çadır kurdurmuştur. İçinde güzel kızlar, yiyecekler ve şarap bulunan çadıra ansızın saldırı düzenlemiştir. Tomris Hatun'un oğlu ve beraberindeki kuvvetler, içerideki birkaç Pers'i öldürüp eğlenceye dalmışlardır. Ancak birkaç saat sonra bir baskın düzenleyen Pers kuvvetleri, çadırı basıp Tomris Hatun'un oğlu da olmak üzere içerideki Sakaları öldürmüşlerdir.

6. Tomris Hatun oğlunun ölümüne çok üzülür ve intikam arzusuyla dolup taşar...

Yemin ederek şöyle söyler: "Kana susamış Kirus! Sen oğlumu mertlikle değil, o içtikçe zıvanadan çıktığın şarapla öldürdün. Ama güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım!"

7. Savaş çetin geçti.

Amcası Alp Er Tunga’yı kahpece ağulamaları, çokça Türk öldürmeleri nedeniyle başlayan Türk-Acem düşmanlığıyla nefretini, yeni ölen oğlunun acısını, milletine ve yurduna duyduğu sevgisini birleştirip bu çarpışmaya bizzat dâhil olan Tomris Hatun ve Acemler arasında çok sert bir savaş oldu.

8. Ertesi gün yapılan savaşı Sakalar kazanır.

Ok atmakta usta olan ve savaş arabalarını büyük ustalıkla kullanan Sakalar, savaş köpeklerine rağmen Persleri bozguna uğratır.

9. Ölenler arasında Pers kralı Büyük Kiros da vardır.

Tomris Hatun sözünde durur ve Büyük Kiros'un kesilmiş kafasını kan dolu bir fıçıya atarak "Hayatında kan içmeye doymamıştın, şimdi seni, kanla doyuruyorum!" der.

10. Tomris ismi günümüzde de kız çocuklarına verilmektedir.

Günümüzde Türk kadınına ne denilirse densin, hala kadınlarımızda Tomris içgüdüsü, vatan sevgisi ve analık duygusu oldukça kuvvetlidir!

SAKA İSKİT TÜRK DEVLETİ NEREDEDİR?
Doğu kaynaklarında Saka, batı kaynaklarında İskit olarak bilinen Saka İskit Türk Devleti, Avrasyada kurulmuş ilk Türk devletidir.

Sakaların yaşadıkları coğrafi sahanın özelliğine göre yerleşik veya konar - göçer halde yaşadıkları bilinmektedir. Baykal Gölü'nden Tuna Nehri boylarına kadar uzanan geniş coğrafyada M.Ö. 7 ile 2'nci yüzyıla kadar geçen uzun bir dönemde siyasi ve kültürel varlıklarını sürdürmüşlerdir. Genellikle konar göçer halde ve hayvancılıkla meşgul olan Sakalar çadır şekline getirilmiş arabalar içinde yaşamışlar. Kırım ve Azak Denizi gibi yerleşmeye elverişli yerlerde de ziraat ve ticaretle meşgul olmuşlardır.

superhaber.tv

13:00