Rəfsəncaninin ölümü və panirançı güclərin yeni xəyalları

İran mollakratiya rejiminin qurucularından,və bu günə kimi fars rejimini ayqda saxlayan şəxslərdən Əli Əkbər Haşımı Rəfsəncaninin ölməsi xəbəri yayıldıqdan sonra bir sıra qüvvələrin Güney Azərbaycan Milli Hərəkatını irançılıq düşüncəsi arxasında sürükləmək istəkləri gözə çarpır. XUDAFERİN.EU-ya daxil olan bilgilərə görə Rəfsəncanin ölümü nədəni ilə 3 gün milli yas elan olundu. Bu arada sosial media da və özəlliklə də irançı saytlarda Rəfsəncanin öülümünü bəhanə edən qüvvələr Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının fəalları adı ilə yaranan bu oratamdan faydalanaraq ondan bir qəhraman obrazı yardaraq Güney Azərbyacanı “islahat” adı altında yeni panirançılıq düşüncəsinə doğru sürükləmək istəyirlər.

Onu da bildirmək gərəkdir ki, 2009-cu ildə, Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatını, İran mollakratiya rejiminin yaratdığı “yaşıl” adlı və 2013-cü ildə Həsən Ruhani ilə birgə iqtidara gələn və guya islahatçı görünüşlə incə şəkildə yeni panirançılıq sürülməkdədir. Belə bir düşüncə Güney Azərbaycan Milli Hərəkatından gərəkən cavabları alsalar da ancaq heç bir zaman geri çəkilməyib öz yolundan sapınmadı.
Milli Hərəkatın özgürlüyünü pozmaq və onu parçalıyıb, panirançılıq düşüncəsində məhv etmək üçün hər olaydan yararlanmaq siyasəti yürüdülür. Bu məsələdə doğal olaraq Azərbaycan milli fəalların nigrançılığa səbəb olur.
Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının dinamikliyi və gücü Türk Gəncliyinə və onun azadlığı uğrunda mubarizə edən milli fəallarına və quruluşlarına müraciət edərək, bölgəmizdə gedən dərin geoplitik  deyişimlər və fars işğalçı siyasətinin laxladığı bu aralar bütün milli  birlik ruhumuzu daha yüksək tutmağmızı gərəkli sayır və bu həsas dönəmlərdə oyanıqlıdır. Milli mənfətlərimizi qorunmasına yönəlik addımlarımızda daha da diqqətli olmaqla birgə Milli Hərəkatımızın özəlliyinin qırmızı cizigiləri ilə birgə irəli getməkdədir.

Xudaferin.eu

16:36