İqtidarın yeni töycü-vergi siyasəti

Qubad İbadoğlu,
Azərbaycan Demokratiya və Rifah (ADR) Hərəkatının sədri

İqtidarın yeni töycü-vergi siyasəti

Yeni iqtisadi modelin potensial vergi ödəyiciləri: pinəçi, çəkməçi, dayə, ev qulluqçusu, təmizlik işinə baxanlar, tədbirlərdə tamadalıq və şənliklərdə təlxəklik edənlər gələn ildən hər ay büdcəyə çəkməçilər 5 manat, bağbanlar 10 manat, nəqqaşlar 20 manat, məzhəkəçilər 30 manat vergi ödəməlidirlər. Dekabrın 16-da Azərbaycan Respublikası prezidenti tərəfindən imzalanan "Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu" 2 gün əvvəl bundan əvvəl dərc edildi. Vergi Məcəlləsində çoxsaylı dəyişiklikləri nəzərdə tutan Qanunda bır sıra yeni vergi mükəlləfiyyətləri də müəyyənləşdirilib. Belə ki, Vergi Məcəlləsinin 220.10-cu maddəsində nəzərdə tutulan fəaliyyət növləri ilə fərdi qaydada (muzdlu işçi cəlb etmədən) məşğul olan şəxslər üçün sadələşdirilmiş vergi məbləğləri müəyyən edilib. Gələn ildən başlayaraq, hər ay sabit məbləğ olaraq çəkməçilər, pinəçilər 5 manat, saat, televizor, soyuducu və digər məişət cihazlarının təmiri ilə məşğul olanlar, fərdi yaşayış evlərində və mənzillərdə ev qulluqçusu, xəstələrə, qocalara və uşaqlara qulluq xidməti, dayə, fərdi sürücülük, ev təsərrüfatında təmizlik, bağban, aşbaz, gözətçi və digər analoji işləri yerinə yetirənlər 10 manat, nəqqaşlıq emalatxanalarının fəaliyyəti üçün 20 manat, toylarda, şənliklərdə və digər tədbirlərdə aparıcılıq, çalğıçılıq, rəqqaslıq, aşıqlıq, məzhəkəçilik və digər oxşar fəaliyyətləri zamanı 30 manat, fərdi foto, audio-video xidmətləri (foto studiyalar istisna olmaqla) sahəsində fəaliyyət göstərənlər 30 manat ödəyəcəklər.
Bununla bağlı, üç məqama toxunmaq istərdim. Birincisi, vergi agentləri üçün yeni vergi mükəlləfiyyəti müəyyən edilən sahələrdə çalışanların əksəriyyətinı müəyyənləşdirmək o qədər də asan iş olmayacaq. Çünki, çəkməçi, pinəçi, saatsazın fəaliyyət yeri bəlli olsa, xüsusilə də fərdi yaşayış evlərində və mənzillərdə ev qulluqçusu, xəstələrə, qocalara və uşaqlara qulluq xidməti, dayə, fərdi sürücülük, ailələrdə təmizlik, bağban, aşbaz, gözətçi və digər analoji işləri yerinə yetirənləri fəaliyyət məkanı qapalıdır. Belə olan halda kiçik məbləğlərdə vergini yığmağın xərcləri onun məbləğindən çox olacaq, bu da iqtisadi cəhətdən səmərəli hesab oluna bilməz. İkincisi, uzun müddət vergiyə cəlb edilmədən, işləyən yuxarıda sadalanan kateqoriyalı az gəlirli fəaliyyətlə məşğul olub, yalnız minimal yaşayış xərclərini ödəmək üçün qazananların iqtisadi böhranla əlaqədar olaraq sifarişlərinin azaldığı zamanda hətta aşağı məbləğlərdə olsa belə vergiyə cəlb edilməsi sosial baxımdan ədalətsizlik yanaşma sayıla bilər. Üçüncüsü, bu dəyişiklik göstərir ki, hökümətin növbəti ildən dövlət büdcəsinin mədaxil hissəsinin formalaşdırılmasında ciddi narahatçılığı vardır. Yenə də böhranın xərcini az gəlirli şəxslərin üzərinə qoyulacaq. Halbuki oliqarx-məmurların nəzarətində olan holdinqlərin və böyük şirkətlərin vergi öhdəliklərinin tam və vaxtında icrası hesabına bu problemi həll etmək mümkündür. Yekun olaraq onu da qeyd edim ki, tarixdə də çox gülünc vergilər olub, Hətta keçmiş zamanlarda kölgəyə, tualetə, qorxaqlığa, azadlığa görə vergi tələb olunub. Çar Rusiyasında saqqala görə vergi alınıb. Başkortstanda xarici nikahları tənzimləmək üçün göz rənginə görə vergi tətbiq olunub. İngiltərədə həyata görə vergi alınıb. Elə bu vergiyə görə də ölkədə üsyan baş qaldırıb.

13:36