Fazıl Ahmet BAHADIR: MUGAMLAR YASTA

Şiir Türk şairi Fazıl Ahmet Bahadır tarafından Merhum Bahtiyar Vahabzadenin vefatı üzerine yazılmıştır. Ruhu şad olsun!

MUGAMLAR YASTA

İki nehir,
Ağlayan iki gözümdür
Akar gider Hazar’a;
Biri Araz, biri Kür.

Özümüzü kesmiş kılıç,
Bağrımızda bir sızı var.
Can bedenden azat olmuş,
Uçmağa varmış Bahtiyar.

Bir ömür gördüğü hayal,
Gerçeğe döndü çok şükür!
Göy Hazar’ın sularında
Üç renkli bayrağın şavkı
Mavisi, yeşili, alı hür.
Deniz çalkalanır coşar,
Ak köpükler 
Sonsuza dek bahtiyar.

Al kanatlı Azrail’in 
Kanadı dokunmuş zamana.
Durmuş,
Türk Türk vuran yürek.
Fenâdan, 
Bekâya göçmüş Bahtiyar.

Dertli bir mugamdır
Bu gece rüzgâr
Hangi yöne esse 
Hüzün götürür.
Karabağ’ın karasını
Bu yanda 
Bürünmüş tar.
Titriyor gönül telimiz,
Her nağmede ayrılık var.

Toy kurulmuş 
Öbür yanda,
Geliyor diye Bahtiyar.
Bir yanında Nizami,
Bir yanında Şehriyar,
Fuzuli.
Öz oğluna 
Kavuşmaktan bahtiyar.

14.02.2009 
Fazıl Ahmet BAHADIR

11:10