Daha bir 'strateji xəritə' açıqlandı

“Azərbaycan maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” ictimaiyyətə açıqlanıb. 59 səhifəlik sənəd ölkə başçısının rəsmi internet saytında yayımlanıb. Sənəddə qeyd edilir ki, yol xəritəsi postneft iqtisadi inkişaf modelinin dəstəklənməsindən ötrü maliyyə sektoru qarşısında duran yeni çağırışlar və imkanlar nəzərə alınmaqla hazırlanıb. Xəritə işlənərkən maliyyə xidmətləri sektorunun çevikliyi, rəqabət qabiliyyətliliyi, innovativliyi və iqtisadi inkişafı dəstəkləməsi prinsipləri nəzərə alınıb. Xəritədə müəyyən edilmiş məqsədlərə çatmaqdan ötrü 2020-ci ilədək 5 strateji hədəf və 16 prioritet nəzərdə tutulur. Sənəddə müəyyən edilmiş strateji hədəflərə nail olmaqdan ötrü 115 milyon manat investisiya tələb olunur. Xəritədə birinci strateji hədəf dinamik və sağlam institutlardan ibarət maliyyə sisteminin formalaşdırılmasıdır. Bu hədəfə yetişməkdən ötrü bank sistemi kapitallaşmalı, likvidlik təmin edilməlidir. Sənəddə bank sektorunun diaqnostikasının aparılması, problemli bankların kapitallaşdırılması üzrə tədbirlər planının hazırlanması, onların restrukturizasiyası üzrə institusional və hüquqi mexanizmlərin yaradılması nəzərdə tutulur. Bu hədəf çərçivəsində həmçinin, sığorta bazarı inkişaf etdirilməli, maliyyə inklüzivliyi gücləndirilməlidir.

Bu hədəf çərçivəsində emitentlər və maliyyə vasitəçilərindən ötrü əlverişli mühitin yaradılması, investorların maliyyə bazarlarına çıxış imkanlarının artırılması, banklararası pul bazarında aktivliyin artırılması planlaşdırılır. Üçüncü strateji hədəfdə maliyyə infrastrukturunun gücləndirilməsi nəzərdə tutulur. Kredit məlumatlarının mübadiləsi sisteminin təkmilləşdirilməli, milli reytinq agentliklərinin yaradılması imkanları qiymətləndirilməli, hüquqi çərçivəyə yenidən baxılmalı, məhkəmə qərarları və icrası proseslərinin sürətləndirilməsi həyata keçirilməlidir. Xəritənin növbəti hədəfi tənzimləmə və nəzarət mexanizminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır. Sonuncu hədəfdə isə maliyyə bazarı iştirakçılarının bilik və bacarıqlarının artırılması nəzərdə tutulur. Bu günlər «Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi» açıqlanmışdı. Həmin səndə ümumilikdə 12 yol xəritəsindən ibarət idi. Həmin xəritələrdə neftdən asılı olmadan ölkədə ayrı-ayrı sahələrinin inkişafı qarşıya məqsəd kimi qoyulurdu. Sənəddə vurğulanırdı ki, bu məqsədlərə çatmaqdan ötrü bütünlükdə 27 milyard manata ehtiyac görülür.

Azadliq.org

00:50