15 September 2023

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ОБУЖДЕНИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В АУДИТОРИИ им. Ф. САЛМАНОВА в РГГРУ

12 сентября 2023 г. состоялась рабочая встреча руководства НКА азербайджанцев Москвы с Керимовым Вагифом Юнус оглы, доктором геолого-минералогических наук, профессором, академиком Российской Академии Естественных Наук и академии Горных наук РФ, заслуженным геологом РФ, руководителем Кафедры геологии и разведки месторождений углеводородов Российского государственного геологоразведочного университета (РГГРУ) имени С. Орджоникидзе.

ВСТРЕЧА С ЖЕНЩИНОЙ-ЛЕГЕНДОЙ

11 сентября 2023 г. в офисе НКА азербайджанцев Москвы прошла встреча активистов женского объединения с Вафа Актуз, женщиной-легендой, уроженки древнего азербайджанского города Гянджи, ныне известный общественный деятель, гражданка Турции.

Sapı Özümüzdən Olan Baltalar

Bu gün Bakımızın rus-bolşevik və erməni-daşnak terrorçularınından azad edildiyi bu əziz günün 105 illiyin qeyd etdiyimiz bir gündə, qəhrəmanlarımızla yanaşı, bu qatillərə qoşulub millətimizə qan uduranlardan biri Məmməd Məmmədyarovu da inutmayağın. Biz əsil millət və vətən xanların gənc nəslin tanımasına səy göstərməliyik.

Heç nə unudulmur...

Əli günahsız Azərbaycan övladlarının qanina batan Məmməd Məmmədyarovun məzari hələ də Fəxri Xiyabandadır