Bülbülcanın anadan olmasının 175 illiyi qeyd edilib

Beynəlxalq Muğam Mərkəzində xanəndə Bülbülcanın (Əbdülbaqi Zülalov) anadan olmasının 175 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə tədqiqatçı Gülhüseyn Kazımlı sənətkarın ömür yolundan, musiqi mədəniyyətimizin inkişafındakı xidmətlərindən danışıb. Bildirilib ki, musiqi mədəniyyəti tariximizdə özünəməxsus iz qoyan sənətkarlardan biri də məşhur xanəndə Bülbülcandır. O, Qarabağın, musiqimizin beşiyi sayılan Şuşanın yetirməsi idi, 1841-ci ildə burada anadan olmuşdu. Şuşanın musiqi həyatı başqa xanəndələr kimi onun da bir sənətkar kimi formalaşmasında böyük rol oynayıb. O, ilk musiqi təhsilini Xarrat Qulunun məktəbində alıb. Təhsilini başa vurduqdan sonra tarzən Sadıqcanla bərabər Qarabağ, Şəki, Şirvan və Gəncə şəhərlərində zəngin ailə məclislərinə, el şənliklərinə dəvət olunub. 1875-ci ildə Əbdülbaqi Tiflis şəhərinə köçüb. O zaman Cənubi Qafqazın mədəniyyət mərkəzi sayılan Tiflisdə xeyriyyə məqsədilə tez-tez konsertlər verilirdi. Həmin konsertlərdə yerli xanəndələrlə yanaşı, məşhur rus, italyan musiqiçiləri də çıxış edirdilər. Əbdülbaqi Tiflisdə ilk dəfə böyük tarzən Sadıqcanın müşayiəti ilə oxuyub və bu çıxışdan sonra məşhurlaşıb. O, gürcü dilini də mükəmməl öyrənib, öz ifası ilə gürcü dinləyicilərinin rəğbətini qazanıb. Tiflisdə onu “Bülbülcan” deyə çağırıblar. 1900-cü ilin mayında İran hökmdarı Müzəffərəddin şah Qacar Tiflisə gəlib. Onun gəlişi münasibətilə böyük məclis qurulub. Məclisə dəvət olunan Əbdülbaqi böyük şövqlə oxuyub. İfaya heyran qalan Müzəffərəddin şah onu “Şiri-Xurşid” ordeni ilə təltif edib. Geniş repertuara malik Bülbülcan 70 illik yaradıcılıq fəaliyyəti dövründə həm Azərbaycanda, həm də onun hüdudlarından kənarda konsert proqramları ilə çıxış edib, muğamsevərlər arasında nüfuz qazanıb. Cabbar Qaryağdıoğlu, Musa Şuşinski, Məşədi Məmməd Fərzəliyev, Şəkili Ələsgər, Seyid Şuşinski kimi tanınmış ifaçılar nəslinin yetişməsində xanəndənin zəhməti əvəzsizdir. 1920-ci ildə Bakıya köçən sənətkar burada yeni açılmış ali musiqi məktəbində dərs deyib. 1929-cu ildə vəfat edən sənətkarın ailəsi bu günə qədər onun musiqi ənənələrini davam etdirir.

Gecədə gənc və tanınmış xanəndələrin ifasında xalq, bəstəkar mahnıları ilə yanaşı, muğamlarımız da ifa olunub. İfaçıları “Naz-nazı” ansamblı müşayiət edib. Ansamblın bədii rəhbəri əməkdar artist Malik Mansurovdur. Tədbir çərçivəsində iştirakçılara Gülhüseyn Kazımlı və Vasif Quliyevin müəllifi olduqları “Bülbülcan” kitabı təqdim olunub. Kitab sənətkarın anadan olmasının 175 illiyi münasibətilə çap edilib.

Xudaferin.eu

12:56