Niderland

Təsəvvürlər ölkəsi Niderland
Niderland - bu ölkəni görməyən azərbaycanlılar üçün təsəvvürlər ölkəsidir: İnsan azadlıqlarının dünyada ən üstün bir səviyyədə təmin olunduğu bir ölkə sayılır. Bir sözlə, ölkənin nə qədər çirkabın içəridə məhv olması haqqında gerçəklər, bəzən də lətifələr belə dolaşsa Avropanın ən yaşamalı...