01 February 2021

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РОССИЯ И ТЮРКСКИЙ МИР»

28 января 2021 в офисе Штаба Татар Москвы состоялся Круглый стол «Россия и тюркский мир», в котором приняли участие представители многих общественных организаций, известные общественные деятели, представители тюркских народов: татар, башкир, азербайджанцев, казахов, узбеков, кумыков и др.

Ənvər Börüsoy nümunəsi...

Ənvər, sən çəkildin bir kənara ki, olub keçənləri, çəkdiyin əməyin, zəhmətin qədir qiymətin bilmək üçün... Ya bəlkə sənə dost deyənlərin səmimiyyətin yoxlamaq üçün getdin...

Yox dostum bura Azərbaycandır... Burada səmimiyyət getdikcə yox olmaqdadır... Burada hər şey alınır satılır, ancaq tam Insanlıq ölməyib hələ...

Bəlkə hardasan sənin kimi 3 dəfə təklif olunan evini qaçqına güzəştə gedib, özü kirayələrdə yaşayanlar var... Bəlkə də bütün şuurlu ömrünü sənin kimi heç nə ummadan millətinə həsr edənlər var... Bilmirəm...