12 September 2020

LALƏLƏR (poema)

Dahi sənətkarımız xalq rəssamı 
SƏTTAR BƏHLULZADƏ -yə
ithaf edirəm

Proloq
Bir Səməd çeşməsi daşır içimdə,
Bir həsrət Müşfiqi danır sinəmdə.
Ey Tanrım çaşıram bu nə yuxudu, 
Bir Səttar tablosu yanır gözümdə.
Axan göz yaşlarım havada süzür,
Yanan bu tablonun üstünə düşür. 
Lalələr həzz alır göz yaşlarından, 
Hər damla günəşlə sanki öpüşür.
Bir tablo çəkmisiz hər yan lalələr,
Saymaq da çətindi lalə nə qədər?
İllərlə doymadın lalə çəkməkdən,
Hardandı sizdəki sevgi bu qədər?