30 June 2020

Elçi Bəy – son mogikan…

Mehriban Vəzir, yazıçı-publisist

Artıq 4 əsrdir Azərbaycanın qüzeyində, bu günkü Azərbaycan Respublikasında Tehran və Moskva hegemonluğuna qarşı azadlıq savaşı gedir.

Nadir şahdan sonra yaranmış Azərbaycan xanlıqları Tehrana tabe olmaq istəmədilər. Xanlar, İran iqtidarı Türklər belə olsa Tehrana bac-xərac verməkdən boyun qaçırır, süveren olmaq istəyirdilər. Bu azadlıqdan ötrü xanlıqlar 18-ci əsrin ikinci yarısı boyu – tam 50 il İran yürüşlərinə qarşı savaşda olmuş və güclərini itirmişdilər.