19 June 2020

Əsəd bəy Cavanşir: Bir şücaət salnaməsi

Alimlər arasında Azərbaycanlının etnik müəyyənliyi, etnik kimliyi ilə bağlı tarix boyu fərqli mövqe toqquşmaları özünü qabarıq şəkildə göstərməkdədir. Bu hal tədqiqatçı ilə həvəskar arasında da baş verir.

Azərbaycanda geneoloji məsələləri həvəskarlar öyrəndiyindən bu sahədə qarmaqarışıqlıq yaranıb. Hər kəs öz babasını yalnız ad oxşarlığına görə bir tarixi ünlüyə bağlayır.