04 June 2020

Liliana Seyidova - yüksək mədəniyyət və kübarlığın təbii tərənnümü

Onunla beş il bir bir yerdə oxumuşuq. Tələbəlik illərim gözəl və yadda qalan xatirələrlə doludur...  Ən başlıcası odur ki, mənim yüksək mədəniyyətli, kübar, savadlı  müəllimlərimlə yanaşı, "potok"umuzda ve qrupumuzda yüksək tərbiyə görmüş, savadlı, zövqlə geyinən yaraşıqlı qızlarmız da çox idi... O qızların hamısına dost, qardaş olmuşam...

Bəlkə də, kiminsə nəsə ürəyində olub, bilmirəm... Hiss etməmişdim...Ancaq mən qızlarımızın hamısına qardaş olmağı bacarmışam...