23 May 2020

Məşədi Məhəmmədqasım bəy Dizaqi: Erməni fitnəsinin qurbanı

 

Erməni amilini Cənubi Qafqazda təşkil edənlər və ondan öz imperiya məqsədləri üçün istifadə edən hegemon dövlətlərin dəstəyi XIX əsr  boyu avantüralara söykənən erməni fitnəsinin yeni-yeni faciələr törəməsinə münbit şərait yaradıb. Fürsət düşəndə pislik etməkdən çəkinməyən ermənilərin qurbanlarından biri də Məşədi  Məhəmmədqasım  bəy  Dizaqi oldu.

Deutschland verbot Harutyun Grigoryan, die „NKR-Vertretung“ in Berlin darzustellen

Das deutsche Außenministerium bestätigte, dass Berlin die legale Besetzung aserbaidschanischer Gebiete nicht anerkennt und die sogenannte „Berg-Karabach-Republik“ (NKR) auf dem Gebiet Berg-Karabach und den besetzten Regionen Aserbaidschans nicht anerkennt. So erklärte das deutsche Außenministerium die Tätigkeit des NKR-Vertreters unter der Leitung von Harutyun Grigoryan auf deutschem Gebiet für illegal.